SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Posługa kapłanów

 

S Ł U Ż B A   B O Ż A   2019/2020

 6.00

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

Ks. Strzelecki

Ks. Nowak

Ks. Strzelecki

Ks. Strzelecki

Ks. Strzelecki

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Bąk

spowiedź:

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Mucha

spowiedź:

Ks. Libor

spowiedź:

Ks. Szkiert

spowiedź:

Ks. Szkiert

 7.00

Ks. Bąk

Ks. Mucha

Ks. Mucha

Ks. Bąk

Ks. Mucha

Ks. Libor

Ks. Libor

Ks. Mucha

Ks. Faruń

Ks. Libor

Ks. Strzelecki

Ks. Libor

Spowiedź:

Ks. Libor

spowiedź:

Ks. Libor

spowiedź:

Ks. Nowak

spowiedź:

Ks. Bąk

spowiedź:

Ks. Mucha

spowiedź:

Ks. Bąk

 8.00

Ks. Nowak

Ks. Faruń

Ks. Nowak

Ks. Nowak

Ks. Bąk

Ks. Nowak

spowiedź:

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Nowak

spowiedź:

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Libor

18.00

Ks. Libor

Ks. Faruń

Ks. Kanton

Ks. Pater

Ks. Strzelecki

Ks. Libor

Ks. Kanton

Ks. Pater

Ks. Bąk

Ks. Faruń

Ks. Kanton

Ks. Pater

Ks. Faruń

Ks. Bąk

Ks. Kanton

Ks. Pater

Ks. Nowak

Ks. Mucha

Ks. Kanton

Ks. Pater

Ks. Mucha

Ks. Bąk

Ks. Kanton

Ks. Pater

spowiedź:

Ks. Mucha

spowiedź:

Ks. Mucha

spowiedź:

Ks. Strzelecki

spowiedź:

Ks. Nowak

spowiedź:

Ks. Bąk

spowiedź:

Ks. Nowak

 

 

III Niedziela Zwykła – 26.01.2020 r.

Zewnętrzna Uroczystość Św. Jana Bosko

                                

Godzina

Celebrans

Kazanie

Komunia św.

Taca

Komunia św.

Godzina

Spowiedź

Komunia św.

 

700

Ks. Libor

Ks. Mietła

Ks. Faruń

Siostra

 

 645

Ks. Faruń (1)

 

830

Ks. Faruń

Ks. Mietła

Ks. Nowak

Ks. Libor

 

815

Ks. Nowak (1)

Ks. Libor (4)

 

1000

Ks. Nowak

Ks. Mietła

Ks. Strzelecki

Ks. Faruń

 

945

Ks. Strzelecki (1)

Ks. Faruń (4)

 

1130

Ks. Mietła

Ks. Pater

Ks. Kanton

Ks. Mietła

Ks. Nowak

Ks. Libor

 

1115

Ks. Nowak (1)

Ks. Libor (4)

 

1300

Ks. Strzelecki

Ks. Mietła

Ks. Libor

Ks. Mucha

 

1245

Ks. Libor (1)

Ks. Mucha (4)

1600

Ks. Mucha

Ks. Mietła

Ks. Strzelecki

Ks. Bąk

 

1545

Ks. Strzelecki (1)

Ks. Bąk (4)

1730

Różaniec

Ks. Bąk

 

 

 

 

 

1800

Ks. Bąk

Ks. Mietła

Ks. Mucha

Siostra

 

1745

 

Ks. Mucha (1)

26 stycznia 2020 r., Niedziela
Trzecia Niedziela zwykła
Kolor szat: zielony
Rok A, II
III Tydzień zwykły

1. czytanie: Iz 8, 23b - 9, 3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Psalm: Ps 27, 1. 4. 13-14 (R.: 1a) Pan moim światłem i zbawieniem moim

2. czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17 Jedność chrześcijan

Aklamacja: Mt 4, 23

Ewangelia:
Wersja dłuższa:Mt 4, 12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza
Wersja krótsza: Mt 4, 12-17 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

1. czytanie

Iz 8, 23b - 9, 3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 27, 1. 4. 13-14 (R.: 1a)

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Pan światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obroną mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Pan moim światłem i zbawieniem moim

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam: †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
przez wszystkie dni życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Pan moim światłem i zbawieniem moim

2. czytanie

1 Kor 1, 10-13. 17 Jedność chrześcijan

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.
Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa».
Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

Mt 4, 23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Wersja dłuższa

Mt 4, 12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Wersja krótsza

Mt 4, 12-17 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Oto słowo Pańskie