SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

← PoprzednieNastępne →

VI Niedziela Zwykła - 17 lutego 2019 r.

1. Dziś po każdej Mszy św. odbywa się kwesta do puszek na centrum rehabilitacji dla uzależnionych, ale też na poszkodowanych w wyniku prowadzonych działań wojennych na Ukrainie.

2. Wyrażamy wdzięczność za składane ofiary na remont organów w naszej świątyni. W ubiegłą niedzielę na ten cel zebrano 9.263 zł. Wszystkim serdecznie dziękujemy za ofiarność. Bóg zapłać.

3. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, wtorek i czwartek wyłącznie popołudniu od 16.00 do 17.30 i w sobotę od 8.30 do 9.30.

4. W imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie ze sztuką religijną. Będzie ono poświęcone dziejom sztuki Kościoła Wschodniego, a tematem będzie Ikonografia głównych świąt. Zapraszamy do sali św. Cecylii w poniedziałek o godz.18.45. Spotkanie przygotował ks. Marek Wojnarowski, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu.

5. Wspólnota Ziemia Piękna zaprasza na spotkanie modlitewne i wieczór chwały w środę o godz. 19.00 w kościele. W ramach modlitwy uwielbienia modlitwa o uzdrowienie, wyrzeczenie się zła, lęku, zniewolenia, modlitwa o przebaczenie.

6. Zapraszamy ministrantów i scholanki wraz z rodzicami na wyjazd do Parku Trampolin w Rzeszowie, w sobotę 2 marca. Zapisy i karty na wyjazd u ks. Mieczysława.

7. Rozpoczął się nabór do Salezjańskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej.

8. Zwracamy się do wszystkich parafian i przyjaciół naszej szkoły o ponowne wsparcie jej działalności 1% swoich podatków. Za ubiegłoroczny 1% został zakupiony zestaw stolików i krzeseł dla klasy pierwszej. Serdeczne Bóg zapłać. Szczegóły na ulotkach z tyłu kościoła przy gazetach oraz w gablotkach.

9. Od niedzieli 10 marca do środy 13 marca w naszej parafii będziemy przeżywali Rekolekcje Parafialne. Już dzisiaj zachęcamy i prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na czynne uczestniczenie w tym ważnym wydarzeniu dla naszej wspólnoty parafialnej. Od dzisiaj codziennie po każdej Mszy św. będziemy modlili się o duchowe owoce rekolekcji dla każdego kto mieszka na terenie naszej parafii oraz w intencji kapłana głoszącego. Rekolekcje przeprowadzi ks. Dariusz Dąbrowski ze zgromadzenia filipinów. Folder z programem może pobrać z kościoła. Znajduje się na stolikach przy prasie.

10. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: śp. Józefę Grabowską, śp. Wilhelma Kusia, śp. Andrzeja Rozmusa i śp. Krystynę Radochońską. Polecając ich Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek racz im dać Panie …

15 Luty 2019
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

15 grudnia 2019 r., Niedziela
Trzecia Niedziela Adwentu
Kolor szat: rozowy
Rok A, II
III Tydzień Adwentu

1. czytanie: Iz 35, 1-6a. 10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Psalm: Ps 146, 7.8-9a. 9bc-10 Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

2. czytanie: Jk 5, 7-10 Przyjście Pana jest już bliskie

Aklamacja: Iz 61, 1

Ewangelia: Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa

1. czytanie

Iz 35, 1-6a. 10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!
Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także skacząc i wykrzykując z uciechy.
Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu.
Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.
Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe!
Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą.
Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach.
Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 146, 7.8-9a. 9bc-10

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Bóg dochowuje wierności na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

2. czytanie

Jk 5, 7-10 Przyjście Pana jest już bliskie

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

Iz 61, 1

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Oto słowo Pańskie