SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

← PoprzednieNastępne →

XXIII Niedziela Zwykła - 9 września 2018 r.

1. Wyrażamy wdzięczność członkom: Róż Różańcowych, Straży Honorowej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich za dyżur w kościele podczas wakacji. Dzięki tej posłudze wiele osób mogło spędzić czas na modlitwie jak i zapoznać się z historią i pięknem kościoła.

2. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania z klas siódmych odbędzie się:

- w środę, 12 września o godz. 19.00 dla grupy A i B

- w środę 26 września o godz. 19.00 dla grupy Ci D

Na spotkanie prosimy o przyniesienie indeksów.

3. We wtorek na godz. 16.30 zapraszamy dzieci, którą chcą śpiewać w scholi. Scholę poprowadzi siostra Jakuba.

4. W piątek na godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie rodziców ministrantów i lektorów.

5. Również w piątek zapraszamy na miejską Drogę Krzyżową. Rozpoczęcie o godzinie 19.00 przy Archikatedrze, a następnie przemarsz ulicami miasta na Wzgórze Trzech Krzyży.

6. Zapraszamy chętnych chłopców szczególnie z klasy czwartej do grona ministrantów. Zapisy przyjmuje ks. Mieczysław.

7. Zapraszamy młodzież do Oratorium od środy do piątku każdego tygodnia w godzinach od 19.00 do 21.00. Natomiast dzieci zapraszamy do Małego Oratorium Dominik od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 18.00.

8. W poniedziałek 17 września o godz. 19.00 w kaplicy św. Jana Bosko odbędzie się spotkanie dla uczniów klas szóstych rozpoczynających przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

9. Również w poniedziałek 17 września o godz. 19.30 odbędzie się spotkanie zespołu Caritas Wyobraźnia Miłosierdzia.

10. We wtorek 18 września o 19.00 w kaplicy św. Jana Bosko odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej.

11. W dniach 22-23 września br. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Trójcy Świętej w Przemyślu organizuje pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt wyjazdu 180 zł. Dzieci 90 zł.

12. Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przeprowadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Taki sprzęt można będzie składać na parkingu przy starej plebani 28 września od godziny 8.00 do 11.00.

13. W dniach od 1 do 8 maja przyszłego roku nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 4.250 zł. Szczegółowy program pielgrzymki znajduje się na stronie internetowej. Zapisu można dokonać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

14. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku śp. ks. Czesława Majora i śp. Jana Szczurka. Polecając ich Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

07 Wrzesień 2018
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

28 lutego 2020 r., Piątek
Piątek po Popielcu
Kolor szat: fioletowy
Rok A, II
VII Tydzień zwykły

1. czytanie: Iz 58, 1-9 Post należy łączyć z uczynkami miłości

Psalm: Ps 51, 3-4. 5-6. 18-19 Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Aklamacja: Am 5, 14

Ewangelia: Mt 9, 14-15 Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

1. czytanie

Iz 58, 1-9 Post należy łączyć z uczynkami miłości

To mówi Pan Bóg:
„Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jakby naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga:
«Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? »
Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
Czyż Ja taki post jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek umartwia? Czy zwiesić głowę jak sitowie i użyć woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana?
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków?
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem»”.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 51, 3-4. 5-6. 18-19

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Uznaję bowiem nieprawość swoją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Aklamacja

Am 5, 14

Chwała Tobie, Słowo Boże

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia

Mt 9, 14-15 Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?”
Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć”.

Oto słowo Pańskie