SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

← PoprzednieNastępne →

28 niedziela zwykła - 15 października 2017 r.

  1. Wyrażamy wdzięczność za składane ofiary z przeznaczeniem na spłatę długu po gruntownym remoncie naszej świątyni. W ostatnią niedzielę na tacę zebrano 9.891 zł i spłacono kolejne 10.000 zł długu. Serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
  2. Dzisiaj w naszej parafii obchodzimy dzień papieski. Po każdej Mszy św. będzie zbiórka pieniędzy do puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia, który jest przeznaczony na kształcenie ubogiej, a zdolnej młodzieży. Zbiórkę przeprowadzi młodzież ze szkolnego koła Caritas Kantówki z Gimnazjum św. Jana Kantego.
  3. Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych. W naszym kościele nabożeństwa różańcowe są odprawiane w dni powszednie o godzinie 17.15, a w niedziele o godzinie 17.00.
  4. Od jutra wznawiamy spotkania ze sztuką religijną. Najbliższe spotkanie poświęcone będzie wizerunkowi Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie. W imieniu Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej i dr Marty Trojanowskiej serdecznie zapraszamy do sali św. Cecylii jutro o godzinie 19.00.
  5. W przeszłym tygodniu w dniach od czwartku 19 października do niedzieli 22 października będziemy gościli w naszej wspólnocie salezjańskiej jak i parafialnej Radcę Generalnego Salezjanów ks. dra Tadeusza Rozmusa w ramach wizytacji przeprowadzanej w imieniu Księdza Generała Salezjanów. W przyszłą niedzielę Ksiądz Radca odprawi Mszę św. o godz. 10.00, na którą szczególnie zapraszamy: ministrantów, lektorów, młodzież z Oratorium, młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, a przede wszystkim Orkiestrę Augustino. Zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w tym, tak bardzo ważnym i historycznym wydarzeniu dla naszej parafii.
  6. Przypominamy, że do spowiedzi, w każdą niedzielę, możemy przystąpić 15 minut przed każdą Mszą św. Spowiadamy w konfesjonałach znajdujących tak z prawej jak i z lewej strony kościoła.
  7. Kilka słów o udzielaniu sakramentu chrztu. Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje na kościół parafialny jako właściwe miejsce chrztu i podkreśla prawdę, że chrzest jest sakramentem wiary Kościoła, a także sakramentem włączenia do ludu Bożego. Kodeks Prawa Kanonicznego wyraźnie mówi: Chociaż chrzest może być udzielany w jakimkolwiek dniu, jednak zaleca się, aby z zasady był udzielany w niedzielę. W naszej parafii jest zwyczaj uświęcony tradycją udzielania chrztu w 1 i 3 niedzielę każdego miesiąca na Mszy św. o godzinie 13.00. Decyzję o zmianie dnia chrztu w nadzwyczajnych sytuacjach podejmuje Ksiądz Proboszcz.
  8. Już niedługo miesiąc listopad – miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie za zmarłych. Przy wyjściu z kościoła na bocznych ołtarzach, wyłożone są kartki wspominkowe. Wypominki z czytelnie wypisanymi imionami zmarłych można składać w kopertach w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Za zmarłych polecanych w wypominkach przez miesiąc listopad będzie odmawiany różaniec o godz. 17.15, a o godz. 1800 będzie sprawowana Eucharystia. Ponad to w pierwszy wtorek każdego miesiąca będzie odprawiona Msza Św. o godz. 18.00.
  9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odprowadziliśmy na miejsce wiecznego odpoczynku: śp. Marię Kaczmarską, śp. Jana Koca i śp. Helenę Skórkę. Polecając ich Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek..
15 Pazdziernik 2017
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

15 grudnia 2019 r., Niedziela
Trzecia Niedziela Adwentu
Kolor szat: rozowy
Rok A, II
III Tydzień Adwentu

1. czytanie: Iz 35, 1-6a. 10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Psalm: Ps 146, 7.8-9a. 9bc-10 Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

2. czytanie: Jk 5, 7-10 Przyjście Pana jest już bliskie

Aklamacja: Iz 61, 1

Ewangelia: Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa

1. czytanie

Iz 35, 1-6a. 10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!
Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także skacząc i wykrzykując z uciechy.
Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu.
Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.
Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe!
Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą.
Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach.
Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 146, 7.8-9a. 9bc-10

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Bóg dochowuje wierności na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

2. czytanie

Jk 5, 7-10 Przyjście Pana jest już bliskie

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

Iz 61, 1

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Oto słowo Pańskie