SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

← PoprzednieNastępne →

28 niedziela zwykła - 15 października 2017 r.

  1. Wyrażamy wdzięczność za składane ofiary z przeznaczeniem na spłatę długu po gruntownym remoncie naszej świątyni. W ostatnią niedzielę na tacę zebrano 9.891 zł i spłacono kolejne 10.000 zł długu. Serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
  2. Dzisiaj w naszej parafii obchodzimy dzień papieski. Po każdej Mszy św. będzie zbiórka pieniędzy do puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia, który jest przeznaczony na kształcenie ubogiej, a zdolnej młodzieży. Zbiórkę przeprowadzi młodzież ze szkolnego koła Caritas Kantówki z Gimnazjum św. Jana Kantego.
  3. Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych. W naszym kościele nabożeństwa różańcowe są odprawiane w dni powszednie o godzinie 17.15, a w niedziele o godzinie 17.00.
  4. Od jutra wznawiamy spotkania ze sztuką religijną. Najbliższe spotkanie poświęcone będzie wizerunkowi Matki Bożej Śnieżnej w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Wawrzyńca Męczennika w Dynowie. W imieniu Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej i dr Marty Trojanowskiej serdecznie zapraszamy do sali św. Cecylii jutro o godzinie 19.00.
  5. W przeszłym tygodniu w dniach od czwartku 19 października do niedzieli 22 października będziemy gościli w naszej wspólnocie salezjańskiej jak i parafialnej Radcę Generalnego Salezjanów ks. dra Tadeusza Rozmusa w ramach wizytacji przeprowadzanej w imieniu Księdza Generała Salezjanów. W przyszłą niedzielę Ksiądz Radca odprawi Mszę św. o godz. 10.00, na którą szczególnie zapraszamy: ministrantów, lektorów, młodzież z Oratorium, młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, a przede wszystkim Orkiestrę Augustino. Zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w tym, tak bardzo ważnym i historycznym wydarzeniu dla naszej parafii.
  6. Przypominamy, że do spowiedzi, w każdą niedzielę, możemy przystąpić 15 minut przed każdą Mszą św. Spowiadamy w konfesjonałach znajdujących tak z prawej jak i z lewej strony kościoła.
  7. Kilka słów o udzielaniu sakramentu chrztu. Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje na kościół parafialny jako właściwe miejsce chrztu i podkreśla prawdę, że chrzest jest sakramentem wiary Kościoła, a także sakramentem włączenia do ludu Bożego. Kodeks Prawa Kanonicznego wyraźnie mówi: Chociaż chrzest może być udzielany w jakimkolwiek dniu, jednak zaleca się, aby z zasady był udzielany w niedzielę. W naszej parafii jest zwyczaj uświęcony tradycją udzielania chrztu w 1 i 3 niedzielę każdego miesiąca na Mszy św. o godzinie 13.00. Decyzję o zmianie dnia chrztu w nadzwyczajnych sytuacjach podejmuje Ksiądz Proboszcz.
  8. Już niedługo miesiąc listopad – miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie za zmarłych. Przy wyjściu z kościoła na bocznych ołtarzach, wyłożone są kartki wspominkowe. Wypominki z czytelnie wypisanymi imionami zmarłych można składać w kopertach w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Za zmarłych polecanych w wypominkach przez miesiąc listopad będzie odmawiany różaniec o godz. 17.15, a o godz. 1800 będzie sprawowana Eucharystia. Ponad to w pierwszy wtorek każdego miesiąca będzie odprawiona Msza Św. o godz. 18.00.
  9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odprowadziliśmy na miejsce wiecznego odpoczynku: śp. Marię Kaczmarską, śp. Jana Koca i śp. Helenę Skórkę. Polecając ich Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek..
15 Pazdziernik 2017
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

12 lipca 2020 r., Niedziela
Piętnasta Niedziela zwykła
Kolor szat: zielony
Rok A, II
XV Tydzień zwykły

1. czytanie: Iz 55, 10-11 Skuteczność słowa Bożego

Psalm: Ps 65, 10abcd. 10e-12. 13-14 Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

2. czytanie: Rz 8, 18-23 Oczekujemy chwały

Aklamacja:

Ewangelia:
Wersja dłuższa:Mt 13, 1-23 Przypowieść o siewcy
Wersja krótsza: Mt 13,1-9 Przypowieść o siewcy

1. czytanie

Iz 55, 10-11 Skuteczność słowa Bożego

To mówi Pan Bóg:
„Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb]’dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 65, 10abcd. 10e-12. 13-14

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię,
wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrany od wody;
przygotowałeś im zboże.

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

I tak uprawiłeś ziemię:
nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami,
pobłogosławiłeś płodom.
Rok uwieńczyłeś swymi dobrami,
gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj.

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

Stepowe pastwiska są pełne rosy,
a wzgórza przepasane weselem,
łąki się stroją trzodami, doliny
okrywają się zbożem,
razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości.

Na żyznej ziemi ziarno wyda plony

2. czytanie

Rz 8, 18-23 Oczekujemy chwały

Bracia:
Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.
Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Wersja dłuższa

Mt 13, 1-23 Przypowieść o siewcy

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:
„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha”.
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: „Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?”
On im odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
«Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił».
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadani wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.

Wersja krótsza

Mt 13,1-9 Przypowieść o siewcy

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:
„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →