SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

← PoprzednieNastępne →

III Niedziela Wielkiego Postu - 4 marca 2018 r.

1. Przeżyliśmy święty czas misji parafialnych. Był to błogosławiony czas dla parafii. Słowa wdzięczności kierujemy najpierw ku samemu Bogu, za wszelkie Jego łaski, których dane nam było doświadczyć, a szczególnie za liczne powroty do Niego i Jego Kościoła, nieraz po wielu latach. Serdeczne podziękowanie należy się także ks. Przemysławowi Sawa, Misjonarzowi Miłosierdzia, za wygłoszone Słowo Boże i przewodnictwo w czasie naszych duchowych ćwiczeń i zmagań. Dziękujemy wspólnocie Ziemia Piękna za pomoc i świadectwo żywej wiary, a także tym wszystkim, którzy codziennie znaleźli czas, aby uczestniczyć w naukach i nabożeństwach misyjnych. Oby Słowo Boże rzucone na rolę naszych serc, przyniosło stokrotny plon. Radość z przeżycia misji mąci stosunkowo niska frekwencja. Zaledwie 20% wiernych z terenu naszej parafii wzięło udział w tym tak ważnym wielkopostnym wydarzeniu. Czy wybory, dokonane przez tak wielu parafian, nie są antyświadectwem, przeciwieństwem tego, co powinno być w życiu ważne, a więc praktyki żywej wiary w Boga oraz autentycznej więzi ze wspólnotą Kościoła Chrystusowego? Dlatego nie ustawajmy w modlitwach w intencji tych, którym zabrakło zapału i gorliwości.

2. W tym tygodniu wszystkie nauki misyjne będą dostępne na stronie internetowej parafii w zakładce GALERIA.

3. Dzisiaj po nabożeństwie Gorzkich Żali zmiana tajemnic Żywego Różańca.

4. Od dzisiaj do wtorku w rekolekcjach szkolnych będą uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej imienia Issaca Newtona i Gimnazjum Nr 5. Natomiast od środy do piątku zapraszamy na rekolekcje uczniów Gimnazjum Morawa i II Liceum Ogólnokształcącego. Szczegółowy plan rekolekcji młodzież i dzieci otrzymają w szkołach.

5. We wtorek o godzinie 19.00 zapraszamy na pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej w nowym składzie. Posiedzenie rozpocznie się Mszą św. w kaplicy domowej na plebani.

6. We czwartek o godzinie 19.00 zapraszamy na formacyjne spotkanie Parafialny Zespół Caritas Wyobraźnia Miłosierdzia. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w kaplicy domowej na plebani.

7. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 8.30 i 17.00. Natomiast Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.00. Taca z Gorzkich Żali jest przeznaczona na wystrój Bożego Grobu.

8. Włączając się w ogólnokościelną inicjatywę: 24 godziny dla Pana, w piątek Ksiądz Arcybiskup Adam Szal zaprasza na całodniową Adorację Najświętszego Sakramentu do Archikatedry.

9. W Starej Plebanii można nabyć paschaliki i baranki wielkanocne. Dochód przeznaczony będzie na działalność naszego Parafialnego Koła Caritas Wyobraźnia Miłosierdzia. Zachęcamy do ofiarności i pomocy potrzebującym rodzinom, szczególnie z terenu naszej parafii. Prosimy również o produkty żywnościowe, które można przynosić przez najbliższy miesiąc do zakrystii, kancelarii parafialnej lub na plebanię. Przekażemy je przed świętami wielkanocnymi rodzinom najbardziej potrzebującym pomocy.

10. Salezjańska Szkoła Podstawowa prowadzi nabór na nowy rok szkolny. Planujemy otworzyć klasę 1, 4 i 7. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00. Wszystkich chcących zapoznać się z naszą szkołą zapraszamy w sobotę 10 marca na "Dzień Otwarty". Przy wyjściu z kościoła znajdują się ulotki informacjami o szkole.

11. W poniedziałek 12 marca o godzinie 19.00 odbędzie się kolejne spotkanie ze sztuką. Temat spotkania to: Rozmyślania Wielkopostne Artystów: Golgota Jasnogórska Jerzego Dudy Gracza i wizerunki Chrystusa Umęczonego. Spotkanie poprowadzi pani dr Marta Trojanowska z Towarzystwa Miłośników sztuki Sakralnej.

12. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: śp. Konstantynę Szynajewską i śp. Krystynę Lewiarz. Polecając ich Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

03 Marzec 2018
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

12 listopada 2019 r., Wtorek
Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
Kolor szat: zielony
Rok C, I
XXXII Tydzień zwykły

1. czytanie: Mdr 2, 23 - 3, 9 Nieśmiertelność sprawiedliwych

Psalm: Ps 34, 2-3. 16-17. 18-19 Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Aklamacja: J 14, 23

Ewangelia: Łk 17, 7-10 Słudzy nieużyteczni jesteśmy

1. czytanie

Mdr 2, 23 - 3, 9 Nieśmiertelność sprawiedliwych

Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka,
uczynił go obrazem swej własnej wieczności.
A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka.
Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zejście ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni,
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich,
Bóg ich bowiem doświadczył i uznał ich za godnych siebie.
Doświadczył ich jak złoto w tyglu
i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją
i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.
Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami,
a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę,
wierni w miłości będą przy Nim trwali:
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 34, 2-3. 16-17. 18-19

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Aklamacja

J 14, 23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 17, 7-10 Słudzy nieużyteczni jesteśmy

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”.

Oto słowo Pańskie