SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

← PoprzednieNastępne →

II Niedziela Wielkiego Postu - 25 lutego 2018 r.

1. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 9.00 i 17.00. Natomiast Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1700. Taca z Gorzkich Żali jest przeznaczona na wystrój Bożego Grobu.

2. Wczoraj na Mszy św. o godz. 18.00 uroczyście rozpoczęliśmy Misje Parafialne, czas szczególnej łaski dla naszej parafii. Zachęcamy do licznego udział w tych błogosławionych wydarzeniach. W czwartek i piątek będziemy mieli okazję wynagrodzić Księdzu Misjonarzowi za trud przygotowania i wygłoszenia Misji poprzez złożenia ofiary na tacę.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. • W pierwszy czwartek o godz. 8.00 Msza św. w intencji Straży Honorowej, a o 18.00 Msza św. w intencji Służby Liturgicznej, ich rodzin oraz o powołania kapłańskie i zakonne. • W pierwszy piątek spowiedź rano od 6.00 do 10.00, a po południu od 15.30 do 19.00. W tym dniu odwiedzimy chorych od godziny 10.00.

4. Katechezy przedmałżeńskie w miesiącu marcu będą w parafii świętych Cyryla Metodego i Benedykta na Kazanowie w Przemyślu w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.30. Pierwsze spotkanie w piątek 2 marca.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej imienia Issaca Newtona i Gimnazjum Nr 5. Na Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy uczniów klas VII szkoły podstawowej i gimnazjum, a na godz. 11.30 uczniów od klas I do VI szkoły podstawowej. Natomiast od środy do piątku zapraszamy na rekolekcje uczniów Gimnazjum Morawa i II Liceum Ogólnokształcącego. Szczegółowy plan rekolekcji młodzież i dzieci otrzymają w szkołach.

6. W przyszłą niedzielę po nabożeństwie Gorzkich Żali zmiana tajemnic Żywego Różańca.

7. Od dzisiaj w Starej Plebanii można nabyć paschaliki i baranki wielkanocne. Dochód przeznaczony będzie na działalność naszego Parafialnego Koła Caritas Wyobraźnia Miłosierdzia. Zachęcamy do ofiarności i pomocy potrzebującym rodzinom, szczególnie z terenu naszej parafii. Prosimy również o produkty żywnościowe, które można przynosić przez najbliższy miesiąc do zakrystii, kancelarii parafialnej lub na plebanię. Przekażemy je przed świętami wielkanocnymi rodzinom najbardziej potrzebującym pomocy.

8. Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich składa serdecznie podziękowanie tym wszystkim parafianom, którzy przekazali 1% podatku dochodowego naszej szkole. W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy. Liczymy na wsparcie także w tym roku. Wzór w jaki sposób należy wypełnić druk rocznego zeznania podatkowego (PIT) można pobrać w zakrystii, przy wyjściu z Kościoła, kancelarii parafialnej oraz w sekretariacie szkoły.

9. Salezjańska Szkoła Podstawowa prowadzi nabór na nowy rok szkolny. Planujemy otworzyć klasę 1, 4 i 7. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00. Wszystkich chcących zapoznać się z naszą szkołą zapraszamy w sobotę 10 marca na "Dzień Otwarty". Przy wyjściu z kościoła znajdują się ulotki informacjami o szkole.

10. W sobotę 10 marca organizujemy wyjazd autokarowy na Misterium Męki Pańskiej do salezjańskiego seminarium duchownego w Krakowie. Koszt wyjazdu 60 zł, płatne przy zapisie. Do ubezpieczenia wyjazdu wymagane jest też podanie numeru PESEL. Zapisy przyjmujemy jeszcze do końca tego tygodnia. Jest jeszcze kilkanaście miejsc wolnych.

11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: śp. Sławomira Olszewskiego, śp. Krzysztofa Topczewskiego i śp. Marię Katarzynę Płoszczańską. Polecając ich Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

24 Luty 2018
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

26 stycznia 2020 r., Niedziela
Trzecia Niedziela zwykła
Kolor szat: zielony
Rok A, II
III Tydzień zwykły

1. czytanie: Iz 8, 23b - 9, 3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Psalm: Ps 27, 1. 4. 13-14 (R.: 1a) Pan moim światłem i zbawieniem moim

2. czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17 Jedność chrześcijan

Aklamacja: Mt 4, 23

Ewangelia:
Wersja dłuższa:Mt 4, 12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza
Wersja krótsza: Mt 4, 12-17 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

1. czytanie

Iz 8, 23b - 9, 3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 27, 1. 4. 13-14 (R.: 1a)

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Pan światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obroną mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Pan moim światłem i zbawieniem moim

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam: †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
przez wszystkie dni życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Pan moim światłem i zbawieniem moim

2. czytanie

1 Kor 1, 10-13. 17 Jedność chrześcijan

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.
Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa».
Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

Mt 4, 23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Wersja dłuższa

Mt 4, 12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Wersja krótsza

Mt 4, 12-17 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Oto słowo Pańskie