SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

← PoprzednieNastępne →

I Niedziela Wielkiego Postu - 18 lutego 2018 r.

1. Wyrażamy wdzięczność za składane ofiary z przeznaczeniem na spłatę długu po gruntownym remoncie naszej świątyni. W ostatnią niedzielę na tacę zebrano 9.011 zł i spłacono kolejne 10.000 zł długu. Do spłaty pozostało jeszcze 100.000 zł. Wszystkim serdecznie dziękujemy za ofiarność. Bóg zapłać.

2. W każdy piątek wielkiego postu Droga Krzyżowa o godz. 8.30 i 17.00. Natomiast Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1700. Taca z Gorzkich Żali jest przeznaczona na wystrój Bożego Grobu.

3. W poniedziałek o godzinie 19.00 odbędzie się kolejne spotkanie ze sztuką religijną. Tym razem przygotował je dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu, ks. Marek Wojnarowski. Temat spotkania łączy się z rozpoczynającym się wielkim postem: Ikony sądu ostatecznego jako wezwanie do nawrócenia. W imieniu prelegenta i Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej serdecznie zapraszamy do sali św. Cecylii.

4. W środę o godz. 19.00 spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

5. W czwartek zapraszamy na Miejską Drogę Krzyżową. Rozpoczęcie o godz. 19.00 na placu obok Archikatedry.

6. Już w sobotę w naszej parafii rozpoczniemy Misje Parafialne. Potrwają one do piątku 2 marca. W sobotę zapraszamy do kościoła na całodniową adorację Najświętszego Sakramentu, a na Mszy św. o godz. 18.00 uroczyście rozpoczniemy Misje Parafialne, czas szczególnej łaski dla nas wszystkich.

7. Od przyszłej niedzieli w Starej Plebanii można będzie nabyć paschaliki i baranki wielkanocne. Dochód przeznaczony będzie na działalność naszego Parafialnego Koła Caritas Wyobraźnia Miłosierdzia. Zachęcamy do ofiarności i pomocy potrzebującym rodzinom szczególnie z terenu naszej parafii.

8. Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich składa serdecznie podziękowanie tym wszystkim parafianom, którzy przekazali 1% podatku dochodowego naszej szkole. W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy. Liczymy na wsparcie także w tym roku. Wzór w jaki sposób należy wypełnić druk rocznego zeznania podatkowego (PIT) można pobrać w zakrystii, przy wyjściu z Kościoła, kancelarii parafialnej oraz w sekretariacie szkoły.

9. Salezjańska Szkoła Podstawowa prowadzi nabór na nowy rok szkolny. Planujemy otworzyć klasę 1, 4 i 7. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00. Wszystkich chcących zapoznać się z naszą szkołą zapraszamy w sobotę 10 marca na "Dzień Otwarty". Przy wyjściu z kościoła znajdują się ulotki informacjami o szkole.

10. W sobotę 10 marca organizujemy wyjazd autokarowy na Misterium Męki Pańskiej do salezjańskiego seminarium duchownego w Krakowie. Koszt wyjazdu 60 zł, płatne przy zapisie. Do ubezpieczenia wyjazdu wymagane jest też podanie numeru PESEL. Zapisy przyjmujemy jeszcze do końca tego tygodnia. 11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: śp. Piotra Dutkowskiego i śp. Macieja Gac. Polecając ich Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

16 Luty 2018
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

11 lipca 2020 r., Sobota
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Kolor szat: bialy
Rok A, II
XIV Tydzień zwykły

1. czytanie: Prz 2, 1-9 Nakłoń serce ku roztropności

Psalm: Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2) Po wieczne czasy będę chwalił Pana

W kościołach, które obchodzą uroczystość:
2. czytanie: Dz 4, 32-35 Życie pierwszych chrześcijan

Aklamacja: Mt 19, 29

Ewangelia: Mt 19, 27-29 Porzucić wszystko dla Chrystusa

1. czytanie

Prz 2, 1-9 Nakłoń serce ku roztropności

Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie.
On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2)

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze, *
szukaj pokoju i dąż do niego.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

2. czytanie

Dz 4, 32-35 Życie pierwszych chrześcijan

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

Mt 19, 29

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
stokroć tyle otrzyma
i życie wieczne odziedziczy.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 19, 27-29 Porzucić wszystko dla Chrystusa

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?».
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →