SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

← PoprzednieNastępne →

IV Niedziela Adwentu - 24.XII.2017 r.

1. Poświęcone opłatki razem ze świecami Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można jeszcze nabyć dzisiaj w zakrystii.

2. Dziękujemy za ofiarność na pomoc Kościołowi w Potrzebie. W ubiegłą niedzielę na ten cel zebrano 3.662 zł. Również wyrażamy wdzięczność uczniom ze Szkolnego Koła Caritas z Gimnazjum św. Jana Kantego jak i członkom Parafialnego Zespoły Caritas za przeprowadzenie kwesty.

3. Serdecznie dziękujemy za ofiarowane produkty żywnościowe. W ubiegłym tygodniu duża część została dostarczona do osób potrzebujących pomocy na terenie naszej parafii. Do dyspozycji mamy jeszcze kilkanaście pakunków z żywnością. Prosimy o zgłaszanie osób czy rodzin potrzebujących pomocy, w zakrystii czy kancelarii parafialnej.

4. Dzisiaj z racji Wigilii Bożego Narodzenie nie będzie Mszy św. o godz.16.00 i o godz. 18.00. Wieczerza wigilijna w naszych domach niech będzie przeżyciem głębokiej jedności, miłości i wiary. Rozpocznijmy lekturą z Ewangelii według św. Łukasza z drugiego rozdziału, wspólną modlitwą, a po dzieleniu się opłatkiem i wieczerzy chętnie zaśpiewajmy nasze piękne kolędy. Prosimy również, aby na stole wigilijnym nie było alkoholu.

5. Uroczystość Bożego Narodzenia tradycyjnie rozpoczniemy Pasterką odprawioną o północy. W Boże Narodzenie Msze św. jak w każdą niedzielę. Tego dnia nie będzie nieszporów i Mszy św. o godz. 18.00. W święto św. Szczepana Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym.

6. W sobotę o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza Św. w intencji wszystkich zmarłych, których pogrzeb odbył się w tym roku. Zapraszamy na modlitwę w tym dniu rodziny zmarłych i najbliższych.

7. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo przebłagalno – dziękczynne. Powierzymy również dobroczyńców i ofiarodawców naszego kościoła i podziękujemy Panu Bogu za wszelkie dobro, którego doznaliśmy w tym mijającym roku. Tego dnia nie będzie nieszporów i Mszy św. o godz. 18.00.

8. 2 stycznia rozpoczynamy Wizytę Duszpasterską. Program odwiedzin rodzin w naszej parafii został dostarczony do domów i mieszkań. Dodatkowo jest umieszczony na stronie internetowej parafii i w gablotach.

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odprowadziliśmy na miejsce wiecznego odpoczynku: śp. Józefę Kosicką, śp. Janinę Kłynysz i śp. Janinę Humięcką. Polecając ich Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek racz im dać Panie …

23 Grudzień 2017
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

15 grudnia 2019 r., Niedziela
Trzecia Niedziela Adwentu
Kolor szat: rozowy
Rok A, II
III Tydzień Adwentu

1. czytanie: Iz 35, 1-6a. 10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Psalm: Ps 146, 7.8-9a. 9bc-10 Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

2. czytanie: Jk 5, 7-10 Przyjście Pana jest już bliskie

Aklamacja: Iz 61, 1

Ewangelia: Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa

1. czytanie

Iz 35, 1-6a. 10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!
Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także skacząc i wykrzykując z uciechy.
Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu.
Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.
Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe!
Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą.
Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach.
Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 146, 7.8-9a. 9bc-10

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Bóg dochowuje wierności na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić

2. czytanie

Jk 5, 7-10 Przyjście Pana jest już bliskie

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.
Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

Iz 61, 1

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Oto słowo Pańskie