SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

← PoprzednieNastępne →

I Niedziela Adwentu - 1 grudnia 2019 r.

1. Dzisiaj odbywa się kwesta do puszek na pomoc świąteczną ubogim i potrzebującym z naszej parafii. Prosimy o ofiarność. Niech to będzie wyraz naszej chrześcijańskiej miłości wobec najuboższych. Prosimy również o produkty żywnościowe, które można przynosić przez najbliższy miesiąc do kancelarii parafialnej lub na plebanię. Przekażemy je rodzinom najbardziej potrzebującym pomocy w naszej parafii.

2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 7.00 zostały poświęcone opłatki wigilijne. Poświęcone opłatki razem ze świecami Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można nabyć w każdą niedzielę adwentu w Starej Plebani przed i po każdej Mszy św, a w tygodniu w zakrystii lub kancelarii. Ofiara za jedną świecę Caritas wynosi nie mniej jak 8 zł. Każda kwota powyżej 8 zł będzie przeznaczona na działalność naszego Parafialnego Koła Caritas Wyobraźnia Miłosierdzia. Zachęcamy do pomocy szczególnie dzieciom z ubogich rodzin.

3. Zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj o godz. 17.00.

4. Od jutra rozpoczynamy Msze św. Roratnie. W naszym kościele Roraty będą o godz. 17.00. W tym czasie, w tygodniu, nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy do gorliwego i licznego uczestnictwa w Roratach, zwłaszcza dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W adwencie, w tygodniu, Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00.

5. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas we wtorek o godz. 19.00 w Oratorium.

6. Wraz ze wspólnotą Ziemia Piękna zapraszamy na seminarium odnowy w Duchu Świętym, które rozpocznie się we środę o godz. 19.00 w Sali Kolumnowej naszego Oratorium. Dla młodzieży z klas ósmych seminarium odnowy jest ostatnim etapem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Na spotkania zapraszamy również rodziców młodzieży. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej parafii.

7. W piątek zapraszamy na spotkanie ze św. Mikołajem. Spotkanie odbędzie się w kościele po Mszy św. godz. 17.00. Kancelaria św. Mikołaja będzie otwarta od godz. 16.00 w zakrystii.

8. Od piątku w naszej parafii będziemy przeżywali Rekolekcje Parafialne. Na zakończenie rekolekcji w niedzielę, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oddamy naszą parafię Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego dnia po Mszy św. o godz. 11.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ramach Godziny Łaski. Folder z programem można pobrać z kościoła. Znajduje się na stolikach przy prasie. Szczegółowy program rekolekcji znajduję się też na stronie internetowej parafii.

9. W sobotę organizatorzy zapraszają na Męski Różaniec. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 8.00 w kościele franciszkanów. Szczegółowy program na plakatach.

10. W adwencie kancelaria parafialna po południu będzie czynna od godz. 16.00 do 17.00.

11. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

• W pierwszy czwartek o godz. 8.00 Msza św. w intencji Straży Honorowej, a o godz. 17.00 Msza św. w intencji Służby Liturgicznej, ich rodzin oraz o powołania kapłańskie i zakonne.

• W pierwszy piątek spowiedź rano od 6.00, a po południu od 15.30. Msze św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 7.00, 8.00, 16.00 i 17.00. W tym dniu odwiedzimy chorych od godz. 9.30.

• W pierwszą sobotę Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP będzie o godz. 8.00. Na tą Mszę św. zapraszamy szczególnie chorych. Będzie możliwość przyjęcia sakramentu chorych oraz oddamy chorych Niepokalanemu Sercu Maryi.

12. Katechezy przedmałżeńskie w miesiącu grudniu będą w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu w poniedziałki, środy i piątki o godz. 19.00. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 2 grudnia.

13. Serdecznie dziękujemy tym, którzy w ubiegłym tygodniu przekazali złoto i srebro na odnowienie tabernakulum w naszej świątyni. W dalszym ciągu prosimy o przekazywanie złomu z tych cennych kruszców na tak zbożny cel.

14. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: śp. Jana Matkińskiego, śp. Bronisława Kowalskiego i śp. Helenę Legenc. Polecając ich Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

30 Listopad 2019
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

11 lipca 2020 r., Sobota
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Kolor szat: bialy
Rok A, II
XIV Tydzień zwykły

1. czytanie: Prz 2, 1-9 Nakłoń serce ku roztropności

Psalm: Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2) Po wieczne czasy będę chwalił Pana

W kościołach, które obchodzą uroczystość:
2. czytanie: Dz 4, 32-35 Życie pierwszych chrześcijan

Aklamacja: Mt 19, 29

Ewangelia: Mt 19, 27-29 Porzucić wszystko dla Chrystusa

1. czytanie

Prz 2, 1-9 Nakłoń serce ku roztropności

Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie.
On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2)

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze, *
szukaj pokoju i dąż do niego.

Po wieczne czasy będę chwalił Pana

2. czytanie

Dz 4, 32-35 Życie pierwszych chrześcijan

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

Mt 19, 29

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
stokroć tyle otrzyma
i życie wieczne odziedziczy.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 19, 27-29 Porzucić wszystko dla Chrystusa

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?».
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →