SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

← PoprzednieNastępne →

XXIII Niedziela Zwykła - 8 września 2019 r.

1. Dziękujemy siostrze Brygidzie za posługę w zakrystii, a siostrze Hortulanie za pracę katechetki. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej siostrę Ignację, która podjęła obowiązki w zakrystii i siostrę Adrianę katechetkę w Szkole Podstawowej Nr 4.

2. Zapraszamy chętnych chłopców szczególnie z klasy czwartej do grona ministrantów. Zapisy przyjmuje ks. Mieczysław. Natomiast dziewczęta zapraszamy do scholi. Zapisy przyjmuje siostra Jakuba. Pierwsze spotkanie scholi we wtorek o godz. 16.30 w Oratorium.

3. Spotkanie Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Stowarzyszenia Matusi Małgorzaty w czwartek o godz. 19.00 w Oratorium

4. W przeszłą sobotę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Tego dnia do przemyskiej Archikatedry zapraszamy członków Straży Honorowej na uroczystości z okazji 150 - lecia istnienia Straży Honorowej. Szczegółowy program na plakacie. Zapisy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

5. Również w przyszłą sobotę zapraszamy na miejską Drogę Krzyżową. Rozpoczęcie Mszą św. w Archikatedrze o godz. 18.00. O godz. 19.00 Droga Krzyżowa i przemarsz ulicami miasta na Wzgórze Trzech Krzyży. Zapraszamy parafian do niesienie krzyża od III do IV stacji.

6. W przeszłą niedzielę po każdej Mszy św. odbędzie się kwesta do puszek na Radio Fara.

7. Spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej we wtorek 17 września o 19.00 w kaplicy św. Jana Bosko.

8. Spotkanie dla przygotowujących się do bierzmowania w klas ósmych wraz z rodzicami w środę 18 września o 19.00 w Oratorium.

9. Spotkanie rodziców i uczniów klas szóstych rozpoczynających przygotowanie do sakramentu bierzmowania we czwartek 19 września o godz. 19.00 w kaplicy św. Jana Bosko.

10. Zachęcamy i zapraszamy osoby chętne do przystąpienia do Róż Żywego Różańca. Zapisy przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: śp. Romana Boczkowskiego, śp. Anielę Osiadłą i śp. Józefę Daraż. Polecając ich Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

06 Wrzesień 2019
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

28 lutego 2020 r., Piątek
Piątek po Popielcu
Kolor szat: fioletowy
Rok A, II
VII Tydzień zwykły

1. czytanie: Iz 58, 1-9 Post należy łączyć z uczynkami miłości

Psalm: Ps 51, 3-4. 5-6. 18-19 Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Aklamacja: Am 5, 14

Ewangelia: Mt 9, 14-15 Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

1. czytanie

Iz 58, 1-9 Post należy łączyć z uczynkami miłości

To mówi Pan Bóg:
„Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jakby naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga:
«Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? »
Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
Czyż Ja taki post jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek umartwia? Czy zwiesić głowę jak sitowie i użyć woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana?
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków?
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem»”.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 51, 3-4. 5-6. 18-19

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Uznaję bowiem nieprawość swoją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Aklamacja

Am 5, 14

Chwała Tobie, Słowo Boże

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia

Mt 9, 14-15 Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?”
Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć”.

Oto słowo Pańskie