SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

28 Marzec 2020
ks. Bogdan Nowak

V Niedziela Wielkiego Postu - 29 marca 2020 r.

1. Papież Franciszek mocą swej władzy apostolskiej udzielił odpustu zupełnego wszystkim wiernym zarażonym koronawirusem, umierającym z powodu tej choroby, objętym kwarantanną, niewychodzącym z...

Zobacz więcej →

21 Marzec 2020
ks. Bogdan Nowak

IV Niedziela Wielkiego Postu - 22 marca 2020 r.

1. Zachęcamy do pozostania w domu i uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz nabożeństwach: Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej on-line, w środkach społecznego przekazu. 2. Dziś po każdej Mszy...

Zobacz więcej →

13 Marzec 2020
ks. Bogdan Nowak

III Niedziela Wielkiego Postu - 15 marca 2020 r.

1. W sytuacjach trudnych rodzi się naturalna potrzeba zwracania się do Pana Boga ze szczerą modlitwą. Dlatego dziś po każdej Mszy św. jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o...

Zobacz więcej →

07 Marzec 2020
ks. Bogdan Nowak

II Niedziela Wielkiego Postu - 8 marca 2020 r.

1. Od dzisiaj do środy przeżywamy Rekolekcje Wielkopostne, czas szczególnej łaski dla naszej parafii. Zachęcamy do licznego udział w tych błogosławionych wydarzeniach. We wtorek i środę...

Zobacz więcej →

29 Luty 2020
ks. Bogdan Nowak

I Niedziela Wielkiego Postu - 1 marca 2020 r.

1. Dziś Gorzkie Żale i zmiana tajemnic Żywego Różańca o godz. 17.00. Taca z Gorzkich Żali przeznaczona jest na wystrój Bożego Grobu. 2. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 8.30 i...

Zobacz więcej →

21 Luty 2020
ks. Bogdan Nowak

VII Niedziela Zwykła - 23 lutego 2020 r.

1. Wyrażamy wdzięczność za składane ofiary na remont przedszkola w Jazłowcu na Ukrainie. W ubiegłą niedzielę na ten cel zebrano 10.483 zł. W imieniu Sióstr Niepokalanek serdecznie...

Zobacz więcej →

14 Luty 2020
ks. Bogdan Nowak

VI Niedziela Zwykła - 16 lutego 2020 r.

1. Dziś gościmy w naszej parafii Siostry Niepokalanki z Jazłowca na Ukrainie. Kwestują na remont wnętrza przedszkola i zakup kotła do centralnego ogrzewania i cieplej wody. Zachęcamy do...

Zobacz więcej →

07 Luty 2020
ks. Bogdan Nowak

V Niedziela Zwykła - 9 lutego 2020 r.

1. W imieniu Orkiestry serdecznie dziękujemy za ofiary składane podczas kwesty w ubiegłą niedzielę. Zebrano kwotę 3.284 zł. Bóg zapłać. 2. We wtorek obchodzimy wspomnienie NMP z...

Zobacz więcej →

01 Luty 2020
ks. Bogdan Nowak

Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego 2020 r.

1. W imieniu Księdza Rektora i kleryków seminarium salezjańskiego w Krakowie, serdecznie dziękujemy za ofiary składane podczas kwesty w ubiegłą niedzielę. Zebrano kwotę 4.807 zł. Bóg...

Zobacz więcej →

24 Styczeń 2020
ks. Bogdan Nowak

III Niedziela Zwykła - 26 stycznia 2020 r.

1. Obchodzimy dziś zewnętrzną uroczystość św. Jana Bosko. Gościmy kleryków salezjańskiego seminarium z Krakowa. Po Mszy św. klerycy będą kwestowali na potrzeby seminarium. Dziękujemy za...

Zobacz więcej →

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

1 kwietnia 2020 r., Środa
Dzień Powszedni
Kolor szat: fioletowy
Rok A, II
V Tydzień Wielkiego Postu

1. czytanie: Dn 3, 14-20. 91-92. 95 Ocalenie trzech młodzieńców

Psalm: Dn 3, 52. 53-54. 55-56 Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Aklamacja: J 3, 16

Ewangelia: J 8, 31-42 Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

1. czytanie

Dn 3, 14-20. 91-92. 95 Ocalenie trzech młodzieńców

Król Nabuchodonozor powiedział: „Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?”
Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: „Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś”.
Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy więcej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca.
Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: „Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?” Oni zaś odpowiedzieli królowi: „Rzeczywiście, królu”. On zaś w odpowiedzi rzekł: „Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego; wygląd czwartego przypomina anioła”.
Nabuchodonozor powiedział na to: „Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W Nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim”.

Oto Słowo Boże

Psalm

Dn 3, 52. 53-54. 55-56

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości,
chwalebne i wywyższone na wieki.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały,
bardzo chwalebny i sławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa,
bardzo chwalebny i sławny na wieki.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
co na Cherubach zasiadasz,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba,
pełen chwały i sławny na wieki.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Aklamacja

J 3, 16

Chwała Tobie, Słowo Boże

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia

J 8, 31-42 Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»”
Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”.
W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”.
Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”.
Rzekli do Niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga”.
Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”.

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →