SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

← PoprzednieNastępne →

plakat-A3 red.jpg

Chcesz pogłebić wiarę - zapraszamy na Seminarium Odnowy w Duchu Świętym.

 

 Modlitwa o wylanie Ducha Świętego

 

 Ojcze niebieski błogosławię Cię,

 wielbię i wysławiam Cię za dar Twego Syna Jedynego Jezusa.

 To Ty pokochałeś mnie i dałeś mi się cały przez Niego.

 Wybrałeś mnie zanim ziemia powstała, bym żył z Tobą na wieki.

 Jezu, Synu Boga jedynego i Ojca naszego, który jest w niebie,

 bądź mi dziś Zbawicielem i Panem.

 Tobie ofiaruję moje życie i wyznaję Ci moje grzechy. Przyjmij je !

 Potrzebuję Twego Ducha, by móc iść w wierności Twoją drogą.

 Proszę Cię, daj mi Twego Ducha Świętego.

 Niech Twoja obietnica stanie się dzisiaj dla mnie rzeczywistością.

 Zanurz mnie i ochrzcij mnie w twym Duchu !

 Duchu Święty przyjdź !

Duchu Boże przyjdź !

 Ożywicielu i Uświęcicielu przyjdź !

 Odnów we mnie Twych siedem Darów.

 Zanurz mnie w morzu Twojej Miłości.

 Uświęć mnie !

 Rozpal Twój ogień we mnie !

 Spal to co jest we mnie złe !

 Panie otwórz moje usta a będę Cię wielbił nieustannie.

 Amen

 

CO TO JEST SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM ?

 

 

 • Są to siedmiotygodniowe  rekolekcje skierowane do osób  pragnących odnaleźć wiarę lub ją pogłębić. Raz w tygodniu odbywa się spotkanie, podczas którego jest czas na konferencję, dzielenie się w małych grupach oraz modlitwę wspólnotową.
 • Każdy z 7-miu tygodni ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego.
 •  Jest to czas, uzdrowienia i dotyku samego Boga, dotyczy wszystkiego co należy w człowieku przemienić – odnowić. Jest ono odkryciem – przez każdego z nas – tajemnicy Zesłania Ducha Świętego.
 • Codzienna osobista modlitwa plus cotygodniowe spotkanie we wspólnocie (przez 7 tygodni). Całość wieńczy modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego. Modlitwa wspólnotowa nie tylko kończy całe rekolekcje, ale jest ich nieodłączną częścią.
 • Seminarium wzbudza żywą wiarę, prowadzi do spotkania z miłującym Bogiem, pomaga w nawiązaniu szczególnej relacji z Duchem Świętym, i otwiera na Jego działanie. To właśnie Duch Święty chce odnawiać całego człowieka, a w szczególności Jego serce.

 I dokonuje tego, jeśli otworzysz Mu swoje serce.

 • Jeśli pragniesz tego i decydujesz się uczestniczyć z otwartym sercem w Seminarium, Duch Święty będzie działał bardzo mocno w twoim życiu, o czym sam osobiście się przekonasz.
 • Jest to konkretna propozycja dla tych wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa
 • Seminarium składa się z cotygodniowych spotkań, podczas których ma miejsce  konferencja wprowadzająca w kolejny tydzień oraz spotkanie w grupach. Będziesz miał okazję do podzielenia się przeżytym tygodniem i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.
 • Bóg będzie przemawiał do Ciebie przez wszystkie wydarzenia Twego życia, przez konferencje, przez spotkania w grupach. Jednak najważniejsze będą chwile, które spędzisz sam na sam z Bogiem. Każdego dnia trzeba znaleźć czas poświęcony na rozważanie Pisma Świętego.
 • Najważniejszym wydarzeniem tego Seminarium jest codzienna modlitwa Słowem Bożym. Powinieneś każdego dnia zarezerwować sobie czas (15-30minut), któremu postaraj być wiernym. Jest to moment osobistego spotkania z Chrystusem w Jego Słowie, przygotowanym na każdy dzień Seminarium.
 • Istotną sprawą jest, by nie opuszczać bez ważnej przyczyny, spotkań. Jeśli taka sytuacja nastąpi, postaraj się wcześniej uprzedzić o tym swojego animatora. Mimo nieobecności, wskazane jest, by przeżyć wszystkie tygodnie Seminarium.
 • W Seminarium może uczestniczyć każdy, kto wyrazi takie pragnienie.

 

 

Pliki do pobrania:
15 Listopad 2019
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

26 stycznia 2020 r., Niedziela
Trzecia Niedziela zwykła
Kolor szat: zielony
Rok A, II
III Tydzień zwykły

1. czytanie: Iz 8, 23b - 9, 3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Psalm: Ps 27, 1. 4. 13-14 (R.: 1a) Pan moim światłem i zbawieniem moim

2. czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17 Jedność chrześcijan

Aklamacja: Mt 4, 23

Ewangelia:
Wersja dłuższa:Mt 4, 12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza
Wersja krótsza: Mt 4, 12-17 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

1. czytanie

Iz 8, 23b - 9, 3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 27, 1. 4. 13-14 (R.: 1a)

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Pan światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obroną mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Pan moim światłem i zbawieniem moim

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam: †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
przez wszystkie dni życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Pan moim światłem i zbawieniem moim

2. czytanie

1 Kor 1, 10-13. 17 Jedność chrześcijan

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.
Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa».
Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

Mt 4, 23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Wersja dłuższa

Mt 4, 12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Wersja krótsza

Mt 4, 12-17 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Oto słowo Pańskie