SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

← Poprzednie

Droga3.JPG

ZAPRASZAMY NA DROGĘ ŚWIATŁA ULICAMI PARAFII w sobotę 21 maja br o godz. 18.45.

Droga Światła

O nabożeństwie Drogi Światła, kontynuacji drogi krzyżowej

Czym jest Droga Światła, nabożeństwo mało chyba znane w Polsce? Czy stanowi ono kontynuację Drogi krzyżowej?

- Niewątpliwie istnieje tutaj jakaś analogia. Tak jak jest XIV stacji Drogi krzyżowej, tak w Drodze Światła proponuje się również XIV stacji wielkanocnych, opartych na tekście Pisma Świętego.

To niezbyt popularne w Polsce nabożeństwo nie jest jednak wbrew pozorom zupełnie nowe. Ma ono bowiem swoje korzenie jeszcze w duchowości salezjańskiej. Droga Światła na szerszą skalę stała się znana w Roku Jubileuszowym. Znalazła się ona w oficjalnym modlitewniku Wielkiego Jubileuszu i pielgrzymi udający się do Rzymu mogli ją odprawiać. Spotkała się chyba jednak z większym odzewem na Zachodzie niż w Polsce. Ja sam zetknąłem się z Drogą Światła w Londynie w jednej z parafii angielskich.

Dwa lata temu w Krakowie spróbowaliśmy pierwszy raz odprawić Drogę Światła z duszpasterstwami akademickimi. Szliśmy wtedy ulicami miasta w wigilię świętego Stanisława (7 maja) z Wawelu na Skałkę. Ponieważ największym świadkiem zmartwychwstania jest zawsze męczennik, połączyliśmy ze sobą wspomnienie męczeństwa św. Stanisława i medytację nad wydarzeniem Paschy. W tym roku Droga Światła będzie organizowana już po raz trzeci. Powoli to wydarzenie przebija się jakoś do świadomości krakowian. Rozpoczynamy zwykle z kilkudziesięcioma osobami, ale jak dochodzimy do Skałki, jest już spory tłum (lepiej powiedzieć: wspólnota!), idący za krzyżem przewiązanym stułą koloru czerwonego - symbolem zmartwychwstania, a nie tylko męki Jezusowej.

No właśnie. W liturgii chyba dużo mocniej akcentuje się mękę i śmierć Jezusa, a więc i Wielki Post niż okres wielkanocny?

- Myślę że troszkę zachwiane są tutaj proporcje. Nasza pobożność wielkopostna jest rozbudowana; także bardzo emocjonalna. Tak naprawdę idea tych 40 dni jest jednak taka, że musimy w Wigilię Paschalną odnowić swoje przyrzeczenia chrzcielne, tzn. odkryć w sobie zmartwychwstanie Jezusa. Istnieje niebezpieczeństwo, że gdy skoncentrujemy się na samym Wielkim Poście, to nie poprowadzi nas do tego, co jest istotą chrześcijaństwa - doświadczania żywego Jezusa, tego że On jest Kimś żywym w moim życiu. Aby uznać prawdę o tym, że Jezus został zabity, nie trzeba być wierzącym - na to są świadectwa historyczne. Wiara sprawdza się dopiero w doświadczeniu żywego Jezusa. Już Ojcowie Kościoła zwracali uwagę, że post trzeba uświęcać, że musi on znaleźć znaczenie poza sobą. Pamiętać musimy, że to Wielkanoc jest najważniejszym wydarzeniem chrześcijańskim, a Pascha absolutnym centrum naszej wiary. Tak więc te 50 dni od zmartwychwstania powinny być jednym wielkim świętem. Tymczasem nie wyraża się to za bardzo w naszej pobożności.

W jaki sposób więc i w jakie dni należałoby odprawiać Drogę Światła w parafiach?

- Zawsze w Kościele tak bywało, że tego typu nabożeństwa najpierw funkcjonują jako wyraz pewnej pobożności, a dopiero później zyskują oficjalną aprobatę Kościoła. W tej chwili jest więc czas na rozmaitą inicjatywę.

Na pewno najlepszym czasem na przeżywanie Drogi Światła byłaby niedziela albo sobota wieczór, ale cały okres wielkanocny jest obchodem zmartwychwstania Jezusa. Dzień więc, wydaje mi się, nie jest tutaj aż tak istotny.

Samo nabożeństwo może być np. drogą do chrzcielnicy i kończyć się odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Można wprowadzić również znak paschału, za którym wędruje się pomiędzy poszczególnymi stacjami. Albo też, tak jak robimy to w Krakowie, podążać za krzyżem przewiązanym czerwoną stułą.

Stacje Drogi Światła:

I Jezus powstaje z martwych

II Uczniowie przy pustym grobie

III Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie

IV Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus

V Zmartwychwstały Pan objawia się przy łamaniu chleba

VI Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom

VII Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów

VIII Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

IX Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

X Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi

XI Zmartwychwstały Pan zawierza uczniom swoją misję wobec świata

XII Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca

XIII Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego

XIV Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

13 Maj 2022
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

17 maja 2022 r., Wtorek
Dzień Powszedni
Kolor szat: bialy
Rok C, II
V Tydzień Wielkanocny

1. czytanie: Dz 14, 19-28 Wędrówki misyjne Apostołów

Psalm: Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd i 2 Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aklamacja: J 3, 15

Ewangelia: J 14, 27-31a Pokój zostawiam wam

1. czytanie

Dz 14, 19-28 Wędrówki misyjne Apostołów

Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje.
Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd i 2

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Niech Cię wielbią Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
a Jego święte imię niech wielbi wszystko, co żyje.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aklamacja

J 3, 15

Alleluja, alleluja, alleluja

Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 14, 27-31a Pokój zostawiam wam

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał”.

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →