SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

← PoprzednieNastępne →

Czartorystki plac.JPG

DZIĘKUJEMY ZA POPARCIE. Plac błogosławionego Księdza Augusta Czartoryskiego. Zebrano 521 podpisów.

W ostatnim czasie złożono do Urzędu Miasta w Przemyślu wniosek o wyłączenie posesji salezjańskiej z ul. św. Jana Nepomucena, a przemianowanie na Plac Błogosławionego Księdza Augusta Czartoryskiego. Do tego, aby ten wniosek był procedowany przez Radę Miasta potrzeba co najmniej 300 podpisów. W niedzielę 1 maja, przed i po każdej Mszy św. będą zbierane podpisy. Wniosek może poprzeć osoba pełnoletnia i zameldowana w Przemyślu. Na listę poparcia wpisujemy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz podpis. Uprzejmie prosimy o wpisanie się na listę i poparcie tej inicjatywy.

Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej

 

INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Na podstawie § 8 pkt 1 Uchwały nr 14/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

podaję do wiadomości publicznej:

1. Informację o zawiązania się Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie zmiany nazwy ul. Św. Jana Nepomucena 3 na Plac Błogosławionego Księdza Augusta Czartoryskiego w Przemyślu.

2. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem - stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

3. Określam termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania podpisów pod projektem tj.:

1) Dzień 21 kwietnia 2022 r. jako dzień rozpoczęcia zbierania podpisów pod projektem uchwały.

2) Dzień 20 maja 2022 r.  jako dzień zakończenia zbierania podpisów pod projektem uchwały.

4. Niniejsza informacja zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej z dniem 20.04.2022 r.

Prezydent
Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun


Oswiadczenie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej.pdf
Projekt w sprawie zmiany nazwy ul. Św. J. Nepomucena 3 na Pl. Bł. Ks. A. Czartoryskiego w Przemyślu.pdf
 

https://bip.przemysl.pl/64598/informacja-prezydenta-miasta-przemysla-w-sprawie-komitetu-inicjatywy-uchwalodawczej.html

23 Kwiecień 2022
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

17 maja 2022 r., Wtorek
Dzień Powszedni
Kolor szat: bialy
Rok C, II
V Tydzień Wielkanocny

1. czytanie: Dz 14, 19-28 Wędrówki misyjne Apostołów

Psalm: Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd i 2 Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aklamacja: J 3, 15

Ewangelia: J 14, 27-31a Pokój zostawiam wam

1. czytanie

Dz 14, 19-28 Wędrówki misyjne Apostołów

Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje.
Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd i 2

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Niech Cię wielbią Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
a Jego święte imię niech wielbi wszystko, co żyje.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aklamacja

J 3, 15

Alleluja, alleluja, alleluja

Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 14, 27-31a Pokój zostawiam wam

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał”.

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →