SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

← PoprzednieNastępne →

Plakat konkurs piosenki i pieśni o św. Józefie.JPG

W sobotę 20 listopada br. o godz. 10.00 w auli szkoły rozpoczęcie Archidiecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni o św. Józefie.

ARCHIDECEZJALNY KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI O ŚW. JÓZEFIE

„OJCOWSKIM SERCEM”

20-21 listopada 2021

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Patronat Honorowy:
 • Ksiądz Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski.

 

 1. Organizatorzy:
 • Fundacja Salezjańska Szkoła Organistowska,
 • Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK,
 • Parafia św. Józefa w Przemyślu,
 • Towarzystwo Salezjańskie w Przemyślu,
 • Zespól Szkół Salezjańskich w Przemyślu.

 

 1. Adresaci
 • dzieci i młodzież Archidiecezji Przemyskiej.

 

 1. Cele konkursu
 • odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech św. Józefa – Opiekuna Zbawiciela,
 • popularyzacja pieśni ku czci św. Józefa oraz wartości chrześcijańskich,
 • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej,
 • promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
 • wyszukiwanie i promocja młodych talentów,
 • doskonalenie warsztatu muzycznego,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
 • promowanie wykonawców w mediach.

 

 1. Terminy
 • 20 listopada 2021 r. (sobota) – dzień przesłuchań konkursowych.

     Dokładny harmonogram przesłuchań opracowany zostanie przez organizatorów po przyjęciu wszystkich zgłoszeń od wykonawców.

     Organizatorzy zastrzegają, iż w razie dużej liczby zgłoszeń, przesłuchania konkursowe rozpoczną się dzień wcześniej.

 • 21 listopada 2021 r. (niedziela) godz. 13.00 Msza św. w intencji uczestników konkursu oraz koncert laureatów.

 

 1. Miejsce
 • sala widowiskowa Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu, ul. św. Jana Nepomucena 3.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Przesłuchania odbędą się w następujących kategoriach i grupach wiekowych:
 1. soliści:
 • dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III,
 • dzieci ze szkoły podstawowej: klasy IV-VIII,
 • młodzież ze szkół średnich.

 

Dopuszcza się wykonanie utworów:

 • a capella,
 • z towarzyszeniem jednego instrumentu (akompaniatorem może być osoba dorosła),
 • z podkładem w wersji elektronicznej.
 1. zespoły wokalne – minimum 3 osoby śpiewające (schole, chóry, zespoły muzyczne):

Dopuszcza się wykonanie utworów:

 • a capella,
 • z towarzyszeniem jednego instrumentu (akompaniatorem może być osoba dorosła),
 • z podkładem w wersji elektronicznej.
 1. zespoły wokalno-instrumentalne – minimum 3 wykonawców, w tym przynajmniej 1 osoba śpiewająca):

Nie dopuszcza się stosowania podkładów elektronicznych.

 

 1. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają do Przemyśla na koszt własny
 2. Podczas przesłuchań konkursowych uczestnicy wykonują jeden lub dwa utwory o łącznym czasie trwania do 10 minut. Organizatorzy zastrzegają, iż w razie zgłoszenia się dużej liczby uczestników wykonawcy będą mogli zaprezentować tylko jeden utwór.
 3. Wykonawcy posiadający gotowe podkłady w wersji elektronicznej (dopuszcza się tylko format MP3) dostarczają je wraz ze formularzem zgłoszenia udziału w konkursie.

       Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za formę oraz za jakość nagranego materiału.

 1. Podczas przesłuchań konkursowych organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie.
 2. Podczas występu uczestnicy korzystają z własnych instrumentów.
 3. Po występie uczestnicy nie wykonują bisów.
 4. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury złożone z artystów muzyków oraz z przedstawiciela organizatorów według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru,
 • poziom wykonawczy (warsztatowy i artystyczny),
 • zachowanie na scenie.
 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu (trzy pierwsze miejsca) otrzymają nagrody rzeczowe i statuetki. Wielokrotni laureaci pierwszych miejsc otrzymają nagrodę Grand Prix.
 2. Laureaci konkursu zobowiązani są wystąpić podczas koncertu laureatów.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Podczas trwania przesłuchań organizatorzy zapewniają bezpłatny poczęstunek.
 2. Dane osobowe wykonawców objęte są ochroną i będą wykorzystane tylko do celów związanych z konkursem.
 3. Wykonawcy zgłaszają się w dniu przesłuchania w biurze konkursowym 30 minut przed występem. Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielane przez biuro konkursowe na miejscu.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 7 listopada 202 r. na adres:

Ks. Bogdan Nowak

ul. św. Jana Nepomucena 3

37-700 Przemyśl

KONKURSOJCOWSKIM SERCEM”

 1. Zgłoszenie (wraz z ewentualnym podkładem MP3) można wysłać także drogą elektroniczną na adres: salezjanieprzemysl@gmail.com.
 2. Regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Parafii pw. św. Józefa w Przemyślu: www.sdb-przemysl.pl oraz na stronie Archidiecezji Przemyskiej: www.przemyska.pl.
 3. Porządek przesłuchań opublikowany zostanie na stronie internetowej Parafii: www.sdb-przemysl.pl 7 dni przed konkursem.
 4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 607 599888.
 5. Wszystkie problemy organizacyjne rozstrzygane są z rodzicami/opiekunami uczestników.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Pliki do pobrania:
20 Wrzesień 2021
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

9 grudnia 2021 r., Czwartek
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
Kolor szat: fioletowy
Rok C, II
II Tydzień Adwentu

1. czytanie: Iz 41, 13-20 Bóg jest odkupicielem

Psalm: Ps 145, 1 i 9, 10-11, 12-13ab Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Aklamacja: Iz 45, 8

Ewangelia: Mt 11, 11-15 Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

1. czytanie

Iz 41, 13-20 Bóg jest odkupicielem

Ja, twój Bóg,
ująłem cię za prawicę
mówiąc ci: „Nie lękaj się,
przychodzę ci z pomocą”.
Nie bój się, robaczku, Jakubie,
nieboraku, o Izraelu!
Ja cię wspomagam, mówi Pan,
odkupiciel twój, Święty Izraela.
Oto Ja przemieniam cię w młocarskie sanie,
nowe, o podwójnym rzędzie zębów:
Ty zmłócisz i wykruszysz góry,
zmienisz pagórki w drobną sieczkę.
Ty je przewiejesz, a wicher je porwie
i trąba powietrzna rozmiecie.
Ty natomiast rozradujesz się w Panu,
chlubić się będziesz w Świętym Izraela.
Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma!
Ich język wysechł już z pragnienia.
Ja, Pan, wysłucham ich,
nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela.
Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach
i źródłom wód w pośrodku nizin.
Zamienię pustynię na pojezierze,
a wyschniętą ziemię na wodotryski.
Na pustyni zasadzę cedry,
akacje, mirty i oliwki;
rozkrzewię na pustkowiu cyprysy,
wiązy i bukszpan obok siebie.
Ażeby widzieli i poznali,
rozważyli i pojęli wszyscy,
że ręka Pana to uczyniła,
że Święty Izraela tego dokonał.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 145, 1 i 9, 10-11, 12-13ab

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Aklamacja

Iz 45, 8

Alleluja, alleluja, alleluja

Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę,
niech jak deszcz spłynie z obłoków,
niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 11, 11-15 Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

Jezus powiedział do tłumów:
„Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść.
Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →