SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

← PoprzednieNastępne →

św. Józef - plakat.JPG

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod nazwą: „Obrazy z życia św. Józefa” w niedzielę, 30 maja, na Mszy św. o godz. 11.30. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Parafialnego konkurs plastyczny

„Obrazy z życia św. Józefa”

I. ORGANIZATORZY

- Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

- Parafia pw. Św. Józefa w Przemyślu;

- Towarzystwo Salezjańskie w Przemyślu;

- Zespół Szkół Salezjańskich w Przemyślu.


II. ADRESACI

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych kl. I-III  z Przemyśla.


III. CELE KONKURSU

- odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela;

- pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości św. Józefa;

- ukazanie św. Józefa, który jest patronem Kościoła powszechnego jako Świętego, który może stać się patronem współczesnych rodzin;

- pogłębienie uczuć religijnych;

- rozwijanie aktywności twórczej i talentów plastycznych;

- kształtowanie wrażliwości uczniów;

- promowanie zdolnych i ambitnych uczniów.


IV. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:

- kategoria I – dzieci przedszkolne i Klas I szkoły podstawowej.

- kategoria II – uczniowie klas II-III szkoły podstawowej.

3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu „Obrazy z życia św. Józefa” na podstawie Litanii do świętego Józefa.

4. Format pracy: A3.

5. Technika wykonania: dowolna (np: rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka).

6. Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć (lub przesłać pocztą) na adres: Parafia św. Józefa; ul. św. Jana Nepomucena 3; 37-700 Przemyśl (z dopiskiem: Konkurs – Św. Józef) do dnia 23 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego), a prace w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail www.salezjanieprzemysl@gmail.com.

7. Do pracy należy dołączyć „kartę informacyjną” oraz „oświadczenie autora pracy”, które stanowią zał. nr 1do niniejszego regulaminu.

8. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora będzie oceniać: trafność ujęcia tematu konkursu, pomysłowość i oryginalność, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których praca została wykonana.

9. Wszystkie nadesłane prace po rozstrzygnięciu konkursu będą wyeksponowane na specjalnie przygotowanej wystawie w kościele św. Józefa w Przemyślu, a prace laureatów w okolicznościowym kalendarzu na nowy rok szkolny 2021-2022.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niedzielę 30 maja 2021 r.  na Mszy św. o godz. 11.30 w kościele pw. św. Józefa w Przemyślu, ul. św. Jana Nepomucena 3.


V. NAGRODY

 1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody.
 2. Organizator nie wyklucza możliwości przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnień.
 3. Ogłoszenie wyniku konkursu będzie w niedzielę 30 maja 2021 r.  na Mszy św. o godz. 11.30.
 4. Laureaci konkursu, którzy nie zgłoszą się po odbiór nagrody zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie odbioru.
 5. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Parafii pw. św. Józefa w Przemyślu (www.sdb-przemysl.pl).


VI. UWAGI ORGANIZATORÓW:

 1. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
 2. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.
 4. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
 5. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane zwycięzcom i wyróżnionym 0w poszczególnych kategoriach. Organizator przewiduje wydawanie zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.

Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: www.salezjanieprzemysl@gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

KOORDYNATORZY KONKURSU

Ks. Bogdan Nowak: salezjanieprzemysl@gmail.com

Ks. Mariusz:marianbak@o2.pl

Siostra Jakuba: sjakubas@gmail.com

Siostra Julia: sjuliak79@gmail.com

 

 

Karta informacyjna

Parafialny konkurs plastyczny pt.: „Obrazy z życia św. Józefa”

Autor

imię i nazwisko

wiek, klasa

  

  

Adres zamieszkania

miejscowość, kod pocztowy

Ulica

  

  

Parafia

nazwa parafii

adres parafii

  

  

Szkoła/

Przedszkole

nazwa placówki

Adres

  

  

Rodzic/Opiekun

imię i nazwisko

Telefon

  

  

adres e-mail do korespondencji

  

 

 

Oświadczenie autora pracy

 1. Oświadczam, że pracę przesłaną na konkurs wykonałem/am osobiście.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu
  w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Wyrażam zgodę na publikacje mojego wizerunku, na umieszczenie moich danych osobowych w opisach prac na wystawach, w wydawnictwach i środkach masowego przekazu.
 4. Wyrażam zgodę na eksponowanie i publikowanie prac bez żadnych roszczeń finansowych. Poprzez wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zmianami).

Miejscowość, data …………………………………………………………………..

Podpis ucznia/autora pracy …………………………………………………………..

Podpis rodziców/opiekunów prawnych ………………………………………………

Pliki do pobrania:

Formularz z kontaktowy

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod nazwą: „Obrazy z życia św. Józefa” w niedzielę, 30 maja, na Mszy św. o godz. 11.30. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.

Wyślij wiadomość

05 Kwiecień 2021
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

16 września 2021 r., Czwartek
Wspomnienie świętych męczennikówKorneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
Kolor szat: zielony
Rok B, I
XXIV Tydzień zwykły

1. czytanie: 1 Tm 4, 12-16 Bądź wzorem dla wiernych

Psalm: Ps 111, 7-8. 9. 10 Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Aklamacja: Mt 11, 28

Ewangelia: Łk 7, 36-50 Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

1. czytanie

1 Tm 4, 12-16 Bądź wzorem dla wiernych

Najmilszy:
Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 111, 7-8. 9. 10

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy,
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
ustalone na wieki wieków,
nadane ze słusznością i mocą.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
na wieki ustanowił swoje przymierze,
Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę,
bojaźń Pana jest początkiem mądrości.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Wspaniała zapłata dla tych,
co według niej postępują,
a Jego sprawiedliwość
będzie trwać na wieki.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Aklamacja

Mt 11, 28

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 7, 36-50 Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”.
Na to Jezus rzekł do niego: „Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”.
On rzekł: „Powiedz, Nauczycielu”.
„Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”
Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”.
On mu rzekł: „Słusznie osądziłeś”. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”.
Do niej zaś rzekł: „Twoje grzechy są odpuszczone”.
Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”
On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →