SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

← PoprzednieNastępne →

Przechwytywanie.JPG

PROGRAM REKOLEKCJI – ODNOWIENIE MISJI w parafii pw. św. Józefa w Przemyślu

 

PROGRAM REKOLEKCJI – ODNOWIENIE MISJI w parafii pw. św. Józefa w Przemyślu

6-11 marca 2021

Misje przeprowadzi ks. dr Przemysław Sawa

Misjonarz Miłosierdzia z Diecezji Bielsko - Żywieckiej

 

DRODZY PARAFIANIE
Pragnę Bardzo serdecznie zaprosić Was do udziału w renowacji Misji Parafialnych, które odbędą sięw dniach od soboty 6 marca do czwartku 11 marca br. W tym świętym czasie chcemy poddać się ożywczemu działaniu Słowa Bożego, które pobudzi wiarę i prowadzi do głębszej jedności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Przez te spotkania chcemy przygotować się duchowo do Świąt Wielkanocnych, a szczególnie w Roku Świętego Józefa do aktu zawierzenia naszej parafii Świętemu oraz peregrynacji obrazu Opiekuna Świętej Rodziny do naszych mieszkań i domów.

Zapraszam Was czcigodne rodziny, abyście dalej budowali z Jezusem Chrystusem wspólnotę rodzinną.

Zapraszam serdecznie Was młodzi. Tak jak Jezus spojrzał z miłością na młodzieńca z Ewangelii, tak niech to spojrzenie towarzyszy Wam podczas Misji i w całym życiu.

Zapraszam Was wszyscy chorzy i cierpiący, którzy dźwigacie codziennie Krzyż Jezusa, wspierajcie całą parafię modlitwą.

Misje poprowadzi ks. dr Przemysław Sawa– Misjonarz Miłosierdzia Diecezji Bielsko Żywiec-kiej.

Spotkania misyjne będą prowadzone w duchu Nowej Ewangelizacji, czyli nowoczesnymi metoda-mi, poparte świadectwem życia ludzi świeckich.

Wszyscy czujcie się zaproszeni do spotkań z Jezu-sem, Jego Ewangelią i Świętym Józefem patronem naszej parafii.

 

Oddany w św. Janie Bosko.

ks. Bogdan Nowak

Pliki do pobrania:
20 Luty 2021
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

17 maja 2022 r., Wtorek
Dzień Powszedni
Kolor szat: bialy
Rok C, II
V Tydzień Wielkanocny

1. czytanie: Dz 14, 19-28 Wędrówki misyjne Apostołów

Psalm: Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd i 2 Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aklamacja: J 3, 15

Ewangelia: J 14, 27-31a Pokój zostawiam wam

1. czytanie

Dz 14, 19-28 Wędrówki misyjne Apostołów

Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje.
Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd i 2

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Niech Cię wielbią Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
a Jego święte imię niech wielbi wszystko, co żyje.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aklamacja

J 3, 15

Alleluja, alleluja, alleluja

Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 14, 27-31a Pokój zostawiam wam

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał”.

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →