SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

← PoprzednieNastępne →

118085828_310210183749852_7069564946082102771_o.jpg

Zakres prac remontowych wieży kościoła. W załączniku zdjęcia stanu technicznego pokrycia wieży.

Budowa : Remont wieży Kościoła p.w. św. Józefa w Przemyślu przy ul. św. Jana Nepomucena 3.

W dniach 28.07-06.08.2020 r. wykonano rusztowanie wieży Kościoła p.w. św. Józefa w Przemyślu, dającego możliwość oceny sposobu mocowania krzyża, poszycia blaszanego wieży i stanu technicznego elewacji w rejonie wieży.

W dniu 11.08.2020 r. zespół w osobach :

- Józef Kozioł – Kierownik budowy

- Zbigniew Glonek – Współwłaściciel PPUH GREM Glonek Sp.J.,

- Ryszard Więckowski - mistrz blacharski,

- Adam Moskal – Prokurent PPUH GREM Glonek Sp.J.,

W obecności Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz służb Konserwatora Zabytków, stwierdził konieczność pilnego podjęcia prac według wskazanego zakresu :

1. Mistrz blacharski Ryszard Więckowski dokonał odkrycia elementów poszycia poniżej miejsca złamania krzyża. Pozwoliło to stwierdzić sposób mocowania i stan masztu stalowego powyżej części betonowej. Stwierdzono, że wykonany sposób mocowania jest rozwiązaniem unikalnym, w związku z tym remont masztu pod krzyżem wymaga szczegółowego projektu mocowania po ocenie zdemontowanych elementów konstrukcyjnych.

2. Zespół dokonał odkrywek i oceny stanu ośmiu niższych wieżyczek, oceniono stan istniejących kul i całego poszycia w rejonie wieży, kwalifikując do robót remontowych : - wykonanie renowacji detali metalowych wieży - uszkodzone metalowe elementy po uderzeniu złamanego krzyża, - renowacja miedzianych kul, - uzupełnienie metalowych gąsiorów na ośmiu wieżyczkach, - renowacja atrap okiennic na wieżach, - renowacja metalowej korony wraz podkonstrukcją, - lutowanie łat z blachy miedzianej - dziury po kulach powstałych podczas działań wojennych

3. Stwierdzono również liczne spękania kap betonowych w dolnej części wieży powodujące uszkodzenia cegieł elewacyjnych położonych poniżej. Dla eliminacji dalszej erozji kap oraz degradacji poniżej zlokalizowanych cegieł właściwym rozwiązaniem byłoby wykonania pokrycia kap z materiału jednorodnego jak wieża – czyli blachy miedzianej z okapnikiem.

4. Na powierzchni elewacji zlokalizowanej poniżej części blaszanej wieży stwierdzono szereg ubytków i spękań cegieł kwalifikując je do wykonania renowacji. Odtworzenia wykona specjalistyczna ekipa. Stwierdzono również występowanie licznych gniazd gołębi we wnękach okiennych. Wymagane jest oczyszczenie wnęk i wymiana istniejących siatek na siatki nierdzewne o mniejszym prześwicie. Stwierdzono również konieczność uzupełnienia istniejących kolców przeciw ptakom.

5. Po wykonaniu prac odkrywkowych i zaobserwowaniu sposobu montażu krzyża proponujemy, by renowację metalowej podkonstrukcji krzyża (odtworzenie stalowej rury wraz z elementami mocującymi i stabilizującymi) wykonała firma lokalna. Po zamontowaniu metalowej podkonstrukcji i krzyża PPUH GREM wykona prace blacharskie związane z odtworzeniem poszycia z miedzi.

6. Z racji konieczności wykonywania dużej ilości prac dotyczących przede wszystkim elementów dekoracyjnych zachodzi konieczność indywidualnego obmiaru wykonywanych prac na postawie uzgodnionych etapów z Inspektorem i służbami nadzoru.

Zgodnie z ustaleniami przyjęto rozliczenie godzinowe robocizny. Dla prawidłowej realizacji prac na wieży ekipa wykonawcza będzie składała się z trzech osób, szacunkowy koszt dzienny robocizny ekipy będzie wynosił 2.500 zł netto / 10 godz. pracy.

Zakwaterowanie ekipy wykonawczej zabezpiecza Inwestor.

Przedstawiciel Wykonawcy : mgr inż. Adam Moskal Prokurent PPUH GREM Glonek Sp.J.

Pliki do pobrania:
22 Sierpień 2020
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

27 października 2020 r., Wtorek
Dzień Powszedni
Kolor szat: zielony
Rok A, II
XXX Tydzień zwykły

1. czytanie: Ef 5, 21-33 Miłość Chrystusa i Kościoła wzorem małżeństwa chrześcijańskiego

Psalm: Ps 128, 1-2. 3. 4-5 Błogosławiony, kto się boi Pana

Aklamacja: por. Mt 11, 25

Ewangelia: Łk 13, 18-21 Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

1. czytanie

Ef 5, 21-33 Miłość Chrystusa i Kościoła wzorem małżeństwa chrześcijańskiego

Bracia:
Bądźcie sobie wzajemnie poddam w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus Głową Kościoła: On Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim.
Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.
Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną, i będą dwoje jednym ciałem”.
Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 128, 1-2. 3. 4-5

Błogosławiony, kto się boi Pana

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Błogosławiony, kto się boi Pana

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Błogosławiony, kto się boi Pana

Tak będzie błogosławiony człowiek,
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan pobłogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.

Błogosławiony, kto się boi Pana

Aklamacja

por. Mt 11, 25

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 13, 18-21 Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

Jezus mówił: „Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach”.
I mówił dalej: „Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło”.

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →