SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

← PoprzednieNastępne →

118085828_310210183749852_7069564946082102771_o.jpg

Zakres prac remontowych wieży kościoła. W załączniku zdjęcia stanu technicznego pokrycia wieży.

Budowa : Remont wieży Kościoła p.w. św. Józefa w Przemyślu przy ul. św. Jana Nepomucena 3.

W dniach 28.07-06.08.2020 r. wykonano rusztowanie wieży Kościoła p.w. św. Józefa w Przemyślu, dającego możliwość oceny sposobu mocowania krzyża, poszycia blaszanego wieży i stanu technicznego elewacji w rejonie wieży.

W dniu 11.08.2020 r. zespół w osobach :

- Józef Kozioł – Kierownik budowy

- Zbigniew Glonek – Współwłaściciel PPUH GREM Glonek Sp.J.,

- Ryszard Więckowski - mistrz blacharski,

- Adam Moskal – Prokurent PPUH GREM Glonek Sp.J.,

W obecności Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz służb Konserwatora Zabytków, stwierdził konieczność pilnego podjęcia prac według wskazanego zakresu :

1. Mistrz blacharski Ryszard Więckowski dokonał odkrycia elementów poszycia poniżej miejsca złamania krzyża. Pozwoliło to stwierdzić sposób mocowania i stan masztu stalowego powyżej części betonowej. Stwierdzono, że wykonany sposób mocowania jest rozwiązaniem unikalnym, w związku z tym remont masztu pod krzyżem wymaga szczegółowego projektu mocowania po ocenie zdemontowanych elementów konstrukcyjnych.

2. Zespół dokonał odkrywek i oceny stanu ośmiu niższych wieżyczek, oceniono stan istniejących kul i całego poszycia w rejonie wieży, kwalifikując do robót remontowych : - wykonanie renowacji detali metalowych wieży - uszkodzone metalowe elementy po uderzeniu złamanego krzyża, - renowacja miedzianych kul, - uzupełnienie metalowych gąsiorów na ośmiu wieżyczkach, - renowacja atrap okiennic na wieżach, - renowacja metalowej korony wraz podkonstrukcją, - lutowanie łat z blachy miedzianej - dziury po kulach powstałych podczas działań wojennych

3. Stwierdzono również liczne spękania kap betonowych w dolnej części wieży powodujące uszkodzenia cegieł elewacyjnych położonych poniżej. Dla eliminacji dalszej erozji kap oraz degradacji poniżej zlokalizowanych cegieł właściwym rozwiązaniem byłoby wykonania pokrycia kap z materiału jednorodnego jak wieża – czyli blachy miedzianej z okapnikiem.

4. Na powierzchni elewacji zlokalizowanej poniżej części blaszanej wieży stwierdzono szereg ubytków i spękań cegieł kwalifikując je do wykonania renowacji. Odtworzenia wykona specjalistyczna ekipa. Stwierdzono również występowanie licznych gniazd gołębi we wnękach okiennych. Wymagane jest oczyszczenie wnęk i wymiana istniejących siatek na siatki nierdzewne o mniejszym prześwicie. Stwierdzono również konieczność uzupełnienia istniejących kolców przeciw ptakom.

5. Po wykonaniu prac odkrywkowych i zaobserwowaniu sposobu montażu krzyża proponujemy, by renowację metalowej podkonstrukcji krzyża (odtworzenie stalowej rury wraz z elementami mocującymi i stabilizującymi) wykonała firma lokalna. Po zamontowaniu metalowej podkonstrukcji i krzyża PPUH GREM wykona prace blacharskie związane z odtworzeniem poszycia z miedzi.

6. Z racji konieczności wykonywania dużej ilości prac dotyczących przede wszystkim elementów dekoracyjnych zachodzi konieczność indywidualnego obmiaru wykonywanych prac na postawie uzgodnionych etapów z Inspektorem i służbami nadzoru.

Zgodnie z ustaleniami przyjęto rozliczenie godzinowe robocizny. Dla prawidłowej realizacji prac na wieży ekipa wykonawcza będzie składała się z trzech osób, szacunkowy koszt dzienny robocizny ekipy będzie wynosił 2.500 zł netto / 10 godz. pracy.

Zakwaterowanie ekipy wykonawczej zabezpiecza Inwestor.

Przedstawiciel Wykonawcy : mgr inż. Adam Moskal Prokurent PPUH GREM Glonek Sp.J.

Pliki do pobrania:
22 Sierpień 2020
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

19 kwietnia 2021 r., Poniedziałek
Dzień Powszedni
Kolor szat: bialy
Rok B, I
III Tydzień Wielkanocny

1. czytanie: Dz 6, 8-15 Św. Szczepan przed Sanhedrynem

Psalm: Ps 119, 23-24. 26-27. 29-30 Błogosławieni, których droga prosta

Aklamacja: Mt 4, 4b

Ewangelia: J 6, 22-29 Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

1. czytanie

Dz 6, 8-15 Św. Szczepan przed Sanhedrynem

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.
Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.
Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: „Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu”. W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: „Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał”.
A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i widzieli twarz jego, podobną do oblicza anioła.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 119, 23-24. 26-27. 29-30

Błogosławieni, których droga prosta

Choć zasiadają możni i przeciw mnie spiskują,
Twój sługa rozmyśla o Twych ustawach.
Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,
moimi doradcami Twoje ustawy.

Błogosławieni, których droga prosta

Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał,
poucz mnie o Twoich ustawach.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,
abym rozważał Twoje cuda.

Błogosławieni, których droga prosta

Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,
obdarz mnie łaską Twego prawa.
Wybrałem drogę prawdy,
postawiłem przed sobą Twe wyroki.

Błogosławieni, których droga prosta

Aklamacja

Mt 4, 4b

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 6, 22-29 Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”
W odpowiedzi rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.
Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”
Jezus odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →