SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

← PoprzednieNastępne →

118085828_310210183749852_7069564946082102771_o.jpg

Zakres prac remontowych wieży kościoła. W załączniku zdjęcia stanu technicznego pokrycia wieży.

Budowa : Remont wieży Kościoła p.w. św. Józefa w Przemyślu przy ul. św. Jana Nepomucena 3.

W dniach 28.07-06.08.2020 r. wykonano rusztowanie wieży Kościoła p.w. św. Józefa w Przemyślu, dającego możliwość oceny sposobu mocowania krzyża, poszycia blaszanego wieży i stanu technicznego elewacji w rejonie wieży.

W dniu 11.08.2020 r. zespół w osobach :

- Józef Kozioł – Kierownik budowy

- Zbigniew Glonek – Współwłaściciel PPUH GREM Glonek Sp.J.,

- Ryszard Więckowski - mistrz blacharski,

- Adam Moskal – Prokurent PPUH GREM Glonek Sp.J.,

W obecności Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz służb Konserwatora Zabytków, stwierdził konieczność pilnego podjęcia prac według wskazanego zakresu :

1. Mistrz blacharski Ryszard Więckowski dokonał odkrycia elementów poszycia poniżej miejsca złamania krzyża. Pozwoliło to stwierdzić sposób mocowania i stan masztu stalowego powyżej części betonowej. Stwierdzono, że wykonany sposób mocowania jest rozwiązaniem unikalnym, w związku z tym remont masztu pod krzyżem wymaga szczegółowego projektu mocowania po ocenie zdemontowanych elementów konstrukcyjnych.

2. Zespół dokonał odkrywek i oceny stanu ośmiu niższych wieżyczek, oceniono stan istniejących kul i całego poszycia w rejonie wieży, kwalifikując do robót remontowych : - wykonanie renowacji detali metalowych wieży - uszkodzone metalowe elementy po uderzeniu złamanego krzyża, - renowacja miedzianych kul, - uzupełnienie metalowych gąsiorów na ośmiu wieżyczkach, - renowacja atrap okiennic na wieżach, - renowacja metalowej korony wraz podkonstrukcją, - lutowanie łat z blachy miedzianej - dziury po kulach powstałych podczas działań wojennych

3. Stwierdzono również liczne spękania kap betonowych w dolnej części wieży powodujące uszkodzenia cegieł elewacyjnych położonych poniżej. Dla eliminacji dalszej erozji kap oraz degradacji poniżej zlokalizowanych cegieł właściwym rozwiązaniem byłoby wykonania pokrycia kap z materiału jednorodnego jak wieża – czyli blachy miedzianej z okapnikiem.

4. Na powierzchni elewacji zlokalizowanej poniżej części blaszanej wieży stwierdzono szereg ubytków i spękań cegieł kwalifikując je do wykonania renowacji. Odtworzenia wykona specjalistyczna ekipa. Stwierdzono również występowanie licznych gniazd gołębi we wnękach okiennych. Wymagane jest oczyszczenie wnęk i wymiana istniejących siatek na siatki nierdzewne o mniejszym prześwicie. Stwierdzono również konieczność uzupełnienia istniejących kolców przeciw ptakom.

5. Po wykonaniu prac odkrywkowych i zaobserwowaniu sposobu montażu krzyża proponujemy, by renowację metalowej podkonstrukcji krzyża (odtworzenie stalowej rury wraz z elementami mocującymi i stabilizującymi) wykonała firma lokalna. Po zamontowaniu metalowej podkonstrukcji i krzyża PPUH GREM wykona prace blacharskie związane z odtworzeniem poszycia z miedzi.

6. Z racji konieczności wykonywania dużej ilości prac dotyczących przede wszystkim elementów dekoracyjnych zachodzi konieczność indywidualnego obmiaru wykonywanych prac na postawie uzgodnionych etapów z Inspektorem i służbami nadzoru.

Zgodnie z ustaleniami przyjęto rozliczenie godzinowe robocizny. Dla prawidłowej realizacji prac na wieży ekipa wykonawcza będzie składała się z trzech osób, szacunkowy koszt dzienny robocizny ekipy będzie wynosił 2.500 zł netto / 10 godz. pracy.

Zakwaterowanie ekipy wykonawczej zabezpiecza Inwestor.

Przedstawiciel Wykonawcy : mgr inż. Adam Moskal Prokurent PPUH GREM Glonek Sp.J.

Pliki do pobrania:
22 Sierpień 2020
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

23 września 2021 r., Czwartek
Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
Kolor szat: zielony
Rok B, I
XXV Tydzień zwykły

1. czytanie: Ag 1, 1-8 Bóg nakazuje odbudowę świątyni

Psalm: Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a) Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje

Aklamacja: J 14, 6

Ewangelia: Łk 9, 7-9 Herod chce zobaczyć Jezusa

1. czytanie

Ag 1, 1-8 Bóg nakazuje odbudowę świątyni

W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan przemówił przez usta proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, tymi słowami:
«Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: "Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pana"».
Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: «Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Teraz więc tak mówi Pan Zastępów: "Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka".
Tak mówi Pan Zastępów: "Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci", mówi Pan».

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)

Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje

Śpiewajcie Panu pieśń nową;
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
a synowie Syjonu radują swym królem.

Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje

Niech imię Jego czczą tańcem,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje,
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje

Niech się święci cieszą w chwale,
niech się weselą na łożach biesiadnych.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje

Aklamacja

J 14, 6

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 9, 7-9 Herod chce zobaczyć Jezusa

Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
Lecz Herod mówił: „Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?” I chciał Go zobaczyć.

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →