SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

Konkurs kolęd i pastorałek: BOSKO KOLĘDOWAĆ JEZUSOWI

Konkurs kolęd i pastorałek: BOSKO KOLĘDOWAĆ JEZUSOWI

16 Styczeń 2022 , ks. Bogdan Nowak

Udział wzięło 80 wykonawców: solistów i zespołów, w tym ponad 200 osób dzieci i młodzieży. Dziękujemy współorganizatorom za pomoc w...

Czytaj więcej →


TURYN VALSALICE - odsłonięcie tablicy ku czci Błogoslawionego Augusta Czartoryskiego (26.09.2021)

TURYN VALSALICE - odsłonięcie tablicy ku czci Błogoslawionego Augusta Czartoryskiego (26.09.2021)

07 Grudzień 2021 , ks. Bogdan Nowak

(za ANS – Turyn)  – W  niedzielę, 26 września, w Salezjańskim Instytucie w Turynie-Valsalice została odsłonięta tablica upamiętniająca polskiego salezjanina ks. Augusta...

Czytaj więcej →

Po ponad rocznej nieobecności powróciła do kościoła  FIGURA ANIOŁA

Po ponad rocznej nieobecności powróciła do kościoła FIGURA ANIOŁA

05 Grudzień 2021 , ks. Bogdan Nowak

Figura została odrestaurowana i przywrócona do pierwotnej kolorystyki. „Prawdo podobnym dziełem Józefa Wilka w kościele XX. Salezjanów jest też figur a s...

Czytaj więcej →

Życzenia: Boże Narodzenie 2021 i NOWY ROK 2022

Życzenia: Boże Narodzenie 2021 i NOWY ROK 2022

01 Grudzień 2021 , ks. Bogdan Nowak

  „Święta Bożego Narodzenia będą wówczas: Jeśli, podobnie jak Józef, uczynimy miejsce na milczenie; jeśli, podobnie jak Maryja, powiemy Bogu Oto jestem;...

Czytaj więcej →

Zachęcamy do nabycia poświęconych opłatków, świec Caritas i bombek z wizerunkiem św. Józefa i kościoła - w każdą niedzielę adwentu w Starej Plebani.

Zachęcamy do nabycia poświęconych opłatków, świec Caritas i bombek z wizerunkiem św. Józefa i kościoła - w każdą niedzielę adwentu w Starej Plebani.

25 Listopad 2021 , ks. Bogdan Nowak

W niedzielę, 28 listopada na Mszy św. o godz. 7.00 zostaną poświęcone opłatki wigilijne .   Zachęcamy do nabycia poświęconych opłatków,...

Czytaj więcej →

ZACHĘCAMY do przyjęcie w rodzinie Świętego Józefa w obrazie. Obraz mogą przyjąć również rodziny spoza naszej parafii.

ZACHĘCAMY do przyjęcie w rodzinie Świętego Józefa w obrazie. Obraz mogą przyjąć również rodziny spoza naszej parafii.

31 Pazdziernik 2021 , ks. Bogdan Nowak

19 marca 2021 r. o godz. 18.00 Msza św. odpustowa pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego...

Czytaj więcej →

1 grudnia, w pierwszą środę, zapraszamy na czuwanie ku Świętym Józefem. Różaniec do św. Józefa o godz. 16.15.

1 grudnia, w pierwszą środę, zapraszamy na czuwanie ku Świętym Józefem. Różaniec do św. Józefa o godz. 16.15.

27 Wrzesień 2021 , ks. Bogdan Nowak

Różaniec do św. Józefa Na Krzyżyku : Ojcze Nasz... Na trzech małych paciorkach: Najczystsze Serce Św. Józefa - módl się za nami, (3x)...

Czytaj więcej →


W sobotę 20 listopada br. o godz. 10.00 w auli szkoły rozpoczęcie Archidiecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni o św. Józefie.

W sobotę 20 listopada br. o godz. 10.00 w auli szkoły rozpoczęcie Archidiecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni o św. Józefie.

20 Wrzesień 2021 , ks. Bogdan Nowak

ARCHIDECEZJALNY KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI O ŚW. JÓZEFIE „OJCOWSKIM SERCEM” 20-21 listopada 2021...

Czytaj więcej →

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →

18 stycznia 2022 r., Wtorek
Dzień Powszedni
Kolor szat: zielony
Rok C, II
II Tydzień zwykły

1. czytanie: 1 Sm 16, 1-13 Namaszczenie Dawida na króla

Psalm: Ps 89, 20. 21-22. 27-28 Ja sam wybrałem Dawida na króla

Aklamacja: por. Ef 1, 17-18

Ewangelia: Mk 2, 23-28 Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

1. czytanie

1 Sm 16, 1-13 Namaszczenie Dawida na króla

Pan rzekł do Samuela: „Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla”. Samuel odrzekł: „Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie”. Pan odpowiedział: „Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: «Przybywam złożyć ofiarę Panu». Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę”.
Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: „Czy twe przybycie oznacza pokój?” Odpowiedział: „Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę”. Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę.
Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec”. Jednak Pan rzekł do Samuela: „Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: „Ten też nie został wybrany przez Pana”. Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: „Ten też nie został wybrany przez Pana”. I kazał Jesse przejść przed Samuelem siedmiu swoim synom, lecz Samuel powiedział Jessemu: „Pan ich nie wybrał”.
Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy młodzieńcy?” Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”. Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie”.
Posłał więc i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Wtedy Pan rzekł: „Wstań i namaść go, to ten”. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Potem od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 89, 20. 21-22. 27-28

Ja sam wybrałem Dawida na króla

Mówiąc kiedyś w widzeniu
do świętych Twoich, rzekłeś:
„Na głowę mocarza włożyłem koronę,
wyniosłem wybrańca z ludu.

Ja sam wybrałem Dawida na króla

Znalazłem Dawida, mojego sługę,
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była
i umacniało go moje ramię.

Ja sam wybrałem Dawida na króla

On będzie wołał do Mnie: «Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia».
A Ja go ustanowię pierworodnym,
najwyższym z królów ziemi”.

Ja sam wybrałem Dawida na króla

Aklamacja

por. Ef 1, 17-18

Alleluja, alleluja, alleluja

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mk 2, 23-28 Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

Oto słowo Pańskie

Transmisja on-line

Kamera on-lineZobacz więcej →