SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Intencje mszalne

                                                                                                                                                                          

INTENCJE MSZALNE

              13 MAJA – Poniedziałek

600

  za zmarłego Czesława KORAB od uczestników pogrzebu

700

 1. za zmarłego Romana JASIŃSKIEGO od uczestników pogrzebu
 2. z prośbą o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa,
         zdrowie i Boże błogosławieństwo

800

 1.  za zmarłą Zofię  gr. 8
 2. za zmarłego Władysława KUBICKIEGO, Annę i Tadeusza

1800

 1. za zmarłych członków Straży Honorowej
 2. za zmarłego Stanisława KRUPA  gr.
 3. za zmarłego Szczepana ŚLIMAK  w 34 rocz. śm.
 4. za zmarłego Czesława KUCZEREPA w rocz. śm.

                 14 MAJA – Wtorek

600

  za zmarłego Czesława KORAB od uczestników pogrzebu

700

 1. za zmarłego Krzysztofa NANASZKO w 6 rocz. śmierci
 2. za zmarłego Ryszarda RADJOWSKIEGO – od uczestników pogrzebu

800

 1. za zmarłą Zofię  gr. 9
 2. za zmarłą Józefę (f) i Tadeusza MICHNIOWSKICH

1800

  1. w intencji Róż Różańcowych 19B, 7B,
  2. za zmarłego Stanisława KRUPA  gr.
  3. za zmarłego Wiesława DUDZIK w 4 rocz. śm.
  4. za zmarłego Henryka LISOWIEC – od uczestników pogrzebu

                  15 MAJA – Środa

600

  za zmarłego Czesława KORAB od uczestników pogrzebu

700

  1. za zmarłego Ryszarda RADJOWSKIEGO – od uczestników pogrzebu
  2. za zmarłych: Zofię, Kazimierza, Antoninę, Tomasza, Mariannę,  Marka                          

800

  1. za zmarłą Zofię  gr. 10
  2. za zmarłych: Stefanię, Bazylego, Katarzynę, Jakuba, Marię, Tadeusza,
                              Helenę, Artura

1800

  1. za zmarłą Zofię, Stanisława, Zofię, Józefa
  2. za zmarłego Stanisława KRUPA gr.
  3. za zmarłą Zofię, Stanisława, Antoniego, Mariannę
  4. dziękczynno – błagalna w 45 rocz. ślubu Krystyny i Krzysztofa

  

 

               16 MAJA - CZWARTEK

600

   za zmarłą Mariannę WŁODKOWSKĄ   

700

  1. za zmarłego Zdzisława w rocz. śm., i zmarłych z Rodziny

  2. za zmarłą Antoninę (f), Krystynę, Kamila, Grażynę, Marię

800

  1. za zmarłą Zofię  gr. 11
  2. o ratunek dla Rodzin Ewy i Andrzeja oraz Joanny i Pawła                

1800

  1. w intencji Róż  21B
  2. za zmarłego Stanisława Krupa gr.
  3. za zmarłego Marka KUPCZYK w 18 rocz. śm.
  4. za zmarłą Julię, Józefa, Genowefę

  17 MAJA – PIĄTEK

600

   za zmarłego Czesława KORAB – od uczestników pogrzebu    

700

  1. za zmarłego Jerzego ANTONIAKA od uczestników pogrzebu
  2. za zmarłą Bogusławę (f) MRUGA

800

  1. za zmarłą Zofię gr. 12
  2.
za zmarłego Romana JASIŃSKIEGO od Rodziny ZARZECZNYCH

1800

  1. w intencji Róż 12B, 14B, 17B, 8B
  2. za zmarłego Stanisława KRUPA gr.
  3. za zmarłego Huberta, Wiolettę MARCIAK
  4. za zmarłą Józefę (f), Józefa , Jana

18 MAJA  – SOBOTA

600

  za zmarłego Czesława KORAB – od uczestników pogrzebu   

700

   za zmarłego Ryszarda LEWIARZ od Rodziny MARSZAŁEK
                           i Iwony z Żurawicy

800

  1.  za zmarłą Zofię gr. 13
  2. za zmarłego Romana JASIŃSKIEGO od Rodziny KOŁODZIEJÓW

1800

  1.  w intencji Iwony z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski,
                opiekę M.B. Wspomożycielki Wiernych i zdrowie
  2.  za zmarłego Stanisława KRUPA gr.
  3.  za zmarłego Franciszka i Janinę BUTMANKIEWICZ

 

    IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   
                        12 .05. 2019

 

 

 700

 

 

o zdrowie, Boże błog., wszelkie potrzebne łaski
dla członków Róży 2A i 3A oraz ich Rodzin
o życie wieczne dla zmarłych członków z tych Róż

 

 

830

 

 

 za zmarłego Stanisława i Marię GAWLIK
 

 

1000

 

 

 

1. za zmarłą Krystynę KUBISIAK
2. za zmarłą Zofię  gr. 7

 

1130

 

1. za zmarłą Marię i Hieronima SZCZERBA
2. za zmarłą Anielę, Szymona, Marylę, Zenona
         z Rodziny WRÓBLÓW

 

1300

 

o Boże błog., opiekę Matki Bożej oraz o zdrowie
i wszelkie potrzebne łaski dla Sebastiana
      z okazji urodzin

 

1600

za zmarłą Zofię i Józefa SAGAN

1800

za zmarłego Stanisława KRUPA gr.

21 maja 2019 r., Wtorek
Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy
Kolor szat: bialy
Rok C, I
V Tydzień Wielkanocny

1. czytanie: Dz 14, 19-28 Wędrówki misyjne Apostołów

Psalm: Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd i 2 Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aklamacja: J 3, 15

Ewangelia: J 14, 27-31a Pokój zostawiam wam

1. czytanie

Dz 14, 19-28 Wędrówki misyjne Apostołów

Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje.
Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd i 2

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Niech Cię wielbią Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
a Jego święte imię niech wielbi wszystko, co żyje.

Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo

Aklamacja

J 3, 15

Alleluja, alleluja, alleluja

Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 14, 27-31a Pokój zostawiam wam

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał”.

Oto słowo Pańskie