SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Intencje mszalne

                                              

                                                                

 

                                                             INTENCJE MSZALNE

                28  maja – Poniedziałek

600

 O dar zdrowia dla Anny WALICKIEJ

700

 1. za zmarłą Joannę i zmarłych z Rodziny
 2. za zmarłą Wiktorię KUCZKOWSKĄ

800

 1. za zmarłych Helenę i Michała
 2. za zmarłych Janinę, Marka i Henryka

1800

 1. za zmarłych członków Straży Honorowej
 2. za zmarłego Jana KUC   gr. 20
 3. za zmarłego Ernesta PECURAS
 4. za zmarłą Stanisławę (f) i Henryka BĄK

                    29  MAJA – Wtorek

600

za zmarłego Adama i całą Jego Rodzinę i za zmarłych z Rodziny AKSAMIT

700

 1. za zmarłego ks. Teofila DZIURZYŃSKIEGO – fundatora
 2. za zmarłą Wiktorię KUCZKOWSKĄ

800

 1. za zmarłą Romanę (f) BISKUP w 5 rocz. śm.
 2.  za zmarłego  Ireneusza

1800

 1. za zmarłych Anielę i Franciszka o zbawienie wieczne
       i radość życia wiecznego
 2. za zmarłego Jana KUC    gr.21
 3. za zmarłych: Józefa, Józefę(f), Eugeniusza, Karola, Katarzynę, Wasyla,
        Franciszka, Izabelę
 4. za zmarłego Zdzisława SIEWARGA

                              30  MAJA – Środa

600

 O Boże Miłosierdzie i uwolnienie od zła dla Rodziny NOWOŚWIATÓW
    i PANKÓW a dla zmarłych o radość życia w Królestwie Bożym

700

 1. za zmarłą Wiktorię (f) KUCZKOWSKĄ  - int. od sąsiadów
 2. za zmarłego Mariana NIKODEM

800

 1. za zmarłą Anielę DOLIŃSKĄ w 28 rocz. śm., i zmarłych z Rodziny
 2. za zmarłych Rodziców: Bronisławę i Jana BOLANOWSKICH

1800

 1. za zmarłego Jana KUC     gr.22
 2. za zmarłych: Feliksa, Helenę, Joannę, Stanisława
 3. za zmarłego Ernesta PECURAS
 4. za zmarłego Zdzisława SIEWARGA

 

 

 

                31 MAJA – CZWARTEK    BOŻE CIAŁO

700

  Na przeproszenie Jezusa za wszystkie zniewagi i komunie świętokradzkie

900

  1. w intencji Parafian
  2.  za zmarłego Zdzisława SIEWARGA

1130

  za zmarłego Stanisława BURCHAŁA  35 rocz. śm.,
          zmarłych Marię i Zdzisława

1300

  za zmarłą Józefę (f), Józefa, Józefa i zmarłych z Rodziny

1600

  za zmarłego Jana KUC    gr. 23

1800

  w intencji Rodziny Salezjańskiej i ofiarodawców

                           1  CZERWCA – PIĄTEK

600

W 40 rocz. ślubu Doroty i Tadeusza – dziękczynna za wszystkie łaski
   z prośbą o Boże bł.  i opiekę św. Rodziny na dalsze lata życia dla całej Rodziny

700

 1. za zmarłego Kazimierza DRYMAJŁO   gr.
 2. W int. Wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli, cierpieli
      i  ginęli za Ojczyznę, prosząc dla nich o Miłosierdzie Boże,
      opiekę Matki Bożej Królowej Polski i o chwałę nieba

800

 1. za zmarłego ks. Mariana NIEDZIELĘ  od kółka Straży Honorowej kółko nr. 10
 2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa od Straży Honorowej– kółko nr 6
 3. za zmarłego Wincentego  gr. 1

1600

  za zmarłych Katarzynę, Antoniego, Helenę, Władysława i Władysława

1800

 1. za zmarłego Tadeusza WAWRZYNÓW  w 18 rocz. śm.
 2. za zmarłych Józefa i Marię LUPA w 32 rocz. śm.,
           o zbawienie i radość życia wiecznego
 3. za zmarłego Jana KUC    gr. 24

                                 2  CZERWCA – SOBOTA

600

   W int. Wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli, cierpieli i ginęli
    za Ojczyznę, prosząc dla nich o Miłosierdzie Boże, opiekę Matki Bożej Królowej

      Polski i o chwałę nieba

700

 1.  za zmarłego Kazimierza DRYMAJŁO   gr.
 2.
 za zmarłego Wincentego  gr. 2

800

 1. za zmarłych Jakuba, Katarzynę, Mariana, Teresę
 2. za zmarłego Michała w 41 rocz. śm.

1800

 1. za zmarłego Jana  KUC   gr. 25
 2. za zmarłego Aleksandra TARNAWSKIEGO i zm. Józefę(f) i Władysława rodziców
 3. za zmarłego Wojciecha  WIĄCEK  od Rodziny Salezjańskiej
 4. za zmarłą Wiktorię KUCZKOWSKĄ

       

19 lipca 2018 r., Czwartek
Dzień Powszedni
Kolor szat: zielony
Rok B, II
XV Tydzień zwykły

1. czytanie: Iz 26, 7-9. 12. 16-19 Psalm nadziei

Psalm: Ps 102, 13-14ab. 15-16. 17-19. 20-21 Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Aklamacja: Mt 11, 28

Ewangelia: Mt 11, 28-30 Chrystus pokrzepia utrudzonych

1. czytanie

Iz 26, 7-9. 12. 16-19 Psalm nadziei

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.
Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał.
Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie.
Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 102, 13-14ab. 15-16. 17-19. 20-21

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki,
a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.
Powstań i okaż litość Syjonowi,
bo nastała pora, byś się nad nim zmiłował.

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie,
żalem ich przyjmują jego gruzy.
Poganie będą się bali imienia Pana,
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie,
przychyli się ku modlitwie opuszczonych
i nie odrzuci ich modłów.
Należy to spisać dla przyszłych pokoleń,
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki uwięzionych,
aby uwolnić skazanych na śmierć.

Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię

Aklamacja

Mt 11, 28

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 11, 28-30 Chrystus pokrzepia utrudzonych

Jezus przemówił tymi słowami:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Oto słowo Pańskie