SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Intencje mszalne

                                              

                                                                

 

                                                             INTENCJE MSZALNE

                28  maja – Poniedziałek

600

 O dar zdrowia dla Anny WALICKIEJ

700

 1. za zmarłą Joannę i zmarłych z Rodziny
 2. za zmarłą Wiktorię KUCZKOWSKĄ

800

 1. za zmarłych Helenę i Michała
 2. za zmarłych Janinę, Marka i Henryka

1800

 1. za zmarłych członków Straży Honorowej
 2. za zmarłego Jana KUC   gr. 20
 3. za zmarłego Ernesta PECURAS
 4. za zmarłą Stanisławę (f) i Henryka BĄK

                    29  MAJA – Wtorek

600

za zmarłego Adama i całą Jego Rodzinę i za zmarłych z Rodziny AKSAMIT

700

 1. za zmarłego ks. Teofila DZIURZYŃSKIEGO – fundatora
 2. za zmarłą Wiktorię KUCZKOWSKĄ

800

 1. za zmarłą Romanę (f) BISKUP w 5 rocz. śm.
 2.  za zmarłego  Ireneusza

1800

 1. za zmarłych Anielę i Franciszka o zbawienie wieczne
       i radość życia wiecznego
 2. za zmarłego Jana KUC    gr.21
 3. za zmarłych: Józefa, Józefę(f), Eugeniusza, Karola, Katarzynę, Wasyla,
        Franciszka, Izabelę
 4. za zmarłego Zdzisława SIEWARGA

                              30  MAJA – Środa

600

 O Boże Miłosierdzie i uwolnienie od zła dla Rodziny NOWOŚWIATÓW
    i PANKÓW a dla zmarłych o radość życia w Królestwie Bożym

700

 1. za zmarłą Wiktorię (f) KUCZKOWSKĄ  - int. od sąsiadów
 2. za zmarłego Mariana NIKODEM

800

 1. za zmarłą Anielę DOLIŃSKĄ w 28 rocz. śm., i zmarłych z Rodziny
 2. za zmarłych Rodziców: Bronisławę i Jana BOLANOWSKICH

1800

 1. za zmarłego Jana KUC     gr.22
 2. za zmarłych: Feliksa, Helenę, Joannę, Stanisława
 3. za zmarłego Ernesta PECURAS
 4. za zmarłego Zdzisława SIEWARGA

 

 

 

                31 MAJA – CZWARTEK    BOŻE CIAŁO

700

  Na przeproszenie Jezusa za wszystkie zniewagi i komunie świętokradzkie

900

  1. w intencji Parafian
  2.  za zmarłego Zdzisława SIEWARGA

1130

  za zmarłego Stanisława BURCHAŁA  35 rocz. śm.,
          zmarłych Marię i Zdzisława

1300

  za zmarłą Józefę (f), Józefa, Józefa i zmarłych z Rodziny

1600

  za zmarłego Jana KUC    gr. 23

1800

  w intencji Rodziny Salezjańskiej i ofiarodawców

                           1  CZERWCA – PIĄTEK

600

W 40 rocz. ślubu Doroty i Tadeusza – dziękczynna za wszystkie łaski
   z prośbą o Boże bł.  i opiekę św. Rodziny na dalsze lata życia dla całej Rodziny

700

 1. za zmarłego Kazimierza DRYMAJŁO   gr.
 2. W int. Wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli, cierpieli
      i  ginęli za Ojczyznę, prosząc dla nich o Miłosierdzie Boże,
      opiekę Matki Bożej Królowej Polski i o chwałę nieba

800

 1. za zmarłego ks. Mariana NIEDZIELĘ  od kółka Straży Honorowej kółko nr. 10
 2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa od Straży Honorowej– kółko nr 6
 3. za zmarłego Wincentego  gr. 1

1600

  za zmarłych Katarzynę, Antoniego, Helenę, Władysława i Władysława

1800

 1. za zmarłego Tadeusza WAWRZYNÓW  w 18 rocz. śm.
 2. za zmarłych Józefa i Marię LUPA w 32 rocz. śm.,
           o zbawienie i radość życia wiecznego
 3. za zmarłego Jana KUC    gr. 24

                                 2  CZERWCA – SOBOTA

600

   W int. Wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli, cierpieli i ginęli
    za Ojczyznę, prosząc dla nich o Miłosierdzie Boże, opiekę Matki Bożej Królowej

      Polski i o chwałę nieba

700

 1.  za zmarłego Kazimierza DRYMAJŁO   gr.
 2.
 za zmarłego Wincentego  gr. 2

800

 1. za zmarłych Jakuba, Katarzynę, Mariana, Teresę
 2. za zmarłego Michała w 41 rocz. śm.

1800

 1. za zmarłego Jana  KUC   gr. 25
 2. za zmarłego Aleksandra TARNAWSKIEGO i zm. Józefę(f) i Władysława rodziców
 3. za zmarłego Wojciecha  WIĄCEK  od Rodziny Salezjańskiej
 4. za zmarłą Wiktorię KUCZKOWSKĄ

       

20 września 2018 r., Czwartek
Wspomnienie świętych męczennikówAndrzeja Kim Taegon, prezbitera,Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
Kolor szat: zielony
Rok B, II
XXIV Tydzień zwykły

1. czytanie: 1 Kor 15, 1-11 Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Psalm: Ps 118, 1-2. 16-17. 28-29 Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry

Aklamacja: Mt 11, 28

Ewangelia: Łk 7, 36-50 Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

1. czytanie

1 Kor 15, 1-11 Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim Apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.
Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.
Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 118, 1-2. 16-17. 28-29

Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
„Jego łaska na wieki”.

Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry

Prawica Pańska wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry

Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować,
Boże mój, pragnę Cię wielbić.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.

Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry

Aklamacja

Mt 11, 28

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 7, 36-50 Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”.
Na to Jezus rzekł do niego: „Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”.
On rzekł: „Powiedz, Nauczycielu”.
„Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”
Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”.
On mu rzekł: „Słusznie osądziłeś”. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”.
Do niej zaś rzekł: „Twoje grzechy są odpuszczone”.
Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”
On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

Oto słowo Pańskie