SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Intencje mszalne

                                              

      NIEDZIELA ZWYKŁA

3 LUTEGO  2019

 

 

 700

 

 

 za zmarłego Andrzeja POTOCZNEGO

 

830

 

 za zmarłego Tadeusza SŁOBODA w 8 rocz. śm.
 

 

1000

 

 

1. za zmarłą Zdzisławę (f) KRUKIEWICZ
2. za zmarłego Eugeniusza LUPA gr.

 

1130

 

 

1. za zmarłą Józefę (f), Franciszka PASTERNAK
         Zofię, Ignacego GUGOŁA
2. w int. p. doktor Anny z prośbą o Boże błog.
         potrzebne łaski, opiekę MBW Wiernych
         i zdrowie dla niej i całej Rodziny
3. o dar zdrowia i Boże błog. dla Krystyny  
     RADOCHOŃSKIEJ od Róż Różańcowych

 

1300

 

 w intencji parafian

1600

 za zmarłą Stefanię, Franciszka
                 i zm. z Rodziny LINDA

1800


za zmarłą Stanisławę, Andrzeja i Jana

 

                4 LUTEGO – PonieDziałek

600

  za zmarłą Teresę WOSZCZYN – od uczestników pogrzebu

700

  1. za zmarłą Katarzynę GUDZ gr.
  2. za zmarłą Danielę (f) CHANAS – od uczestników pogrzebu

800

  1. za zmarłego Władysława SIDOR   gr. 1
  2. za zmarłą Zuzannę JANAS w 15 rocz. śm.

1800

  1. za zmarłych członków Straży Honorowej
  2. za zmarłego Eugeniusza LUPA  gr.
  3. Za zmarłych: Leontynę, Annę, Michała, Katarzynę, Józefa
  4. za zmarłych salezjanów

                 5 LUTEGO – Wtorek

600

  za zmarłą Danielę (f) CHANAS – od uczestników pogrzebu

700

  1. za zmarłą Katarzynę GUDZ gr.
  2. za zmarłą Anielę i Franciszka SZARY

800

  1. za zmarłego Władysława SIDOR   gr. 2
  2. za zmarłą Bożenę STOLAREK w 28 rocz. śm.

1800

  1. za zmarłą Marię WAWRO w 9 rocz. śm.
  2. za zmarłego Eugeniusza LUPA  gr.
  3. za zmarłego Józefa MAJGIER w 1 rocz. śm.
  4. za zmarłego Jana SAWICKIEGO – od uczestników pogrzebu

                     6 LUTEGO – Środa

600

   za zmarłą Danielę (f) CHANAS – od uczestników pogrzebu

700

  1. za zmarłą Katarzynę GUDZ gr.
  2. za dusze w czyśćcu cierpiące

800

  1. za zmarłego Władysława SIDOR   gr. 3
  2. za zmarłego Janusza WĘGRZYNOWSKIEGO - od sąsiadów

1800

  1. za zmarłego Eugeniusza LUPA  gr.
  2. za zmarłą Teresę WOSZCZYN – od uczestników pogrzebu
  3. za zmarłego Kazimierza PODGÓRSKIEGO – od uczest. pogrzebu
  4. O Boże błog., opiekę M. Bożej, zdrowie dla Jolanty i Krzysztofa
       i ich rody w 35 rocz. małżeństwa, o zdrowie dla Wacława

 

                7 LUTEGO – CZWARTEK

600

   za zmarłą Danielę (f) CHANAS – od uczestników pogrzebu

700

 1.  za zmarłą Katarzynę GUDZ gr.
 2. za zmarłą Julię ŚLUSARCZYK i zmarłych z Rodziny

800

 1.  w intencji Straży Honorowej
 2.   za zmarłego Władysława SIDOR   gr. 4

1800

 1.  w intencji powołań i Służby Liturgicznej
 2.  za zmarłą Dorotę
 3.
 za zmarłego Marka RZUCIDŁO w 3 rocz. śm.,
                             za zmarłych z Rodziny
 4.
 za zmarłego Eugeniusza LUPA  gr.

  8 LUTEGO – PIĄTEK

600

   za zmarłą Danielę (f) CHANAS – od uczestników pogrzebu

700

  1.   za zmarłą Katarzynę GUDZ gr.   
  2.  za zmarłego Szczepana i Janinę, zmarłych z Rodziny

800

  1.  za zmarłego Władysława SIDOR   gr. 5
  2. za zmarłych Stanisława, Genowefę, Mieczysława

1800

  1. w intencji próśb i podziękowań do bł. Ks. Augusta Czartoryskiego
  2. za zmarłego Eugeniusza LUPA  gr.
  3. za zmarłego Eugeniusza  GUMIŃSKIEGO  w 5 rocz. śm.
  4. za zmarłego Mariana SZYMCZAK

9 LUTEGO  – SOBOTA

600

   za zmarłą Danutę  od Teresy z Rodziną

700

   1.  za zmarłą Katarzynę GUDZ gr.
   2. za zmarłych: Bazylego, Stefanię, Katarzynę, Jakuba,
                               Helenę, Artura, Marię i Tadeusza

800

  1.  za zmarłego Władysława SIDOR   gr. 6
  2. Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej
                               dla Marii PILCH i Marii FURTAK

1800

  1.  zmarłego Mieczysława w 1 rocz. śm.
  2.  za zmarłego Eugeniusza LUPA  gr.
  3.  za zmarłego Kazimierza PODGÓRSKIEGO – od uczest. pogrzebu
  4. za zmarłego Mariana SZYMCZAK

25 marca 2019 r., Poniedziałek
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kolor szat: bialy
Rok C, I
III Tydzień Wielkiego Postu

1. czytanie: Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna

Psalm: Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11 Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

2. czytanie: Hbr 10, 4-10 Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Aklamacja: J 1, 14ab

Ewangelia: Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

1. czytanie

Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze”.
Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”.
Wtedy rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami”.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi,
lecz otwarłeś mi uszy:
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca,
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności
przed wielkim zgromadzeniem.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

2. czytanie

Hbr 10, 4-10 Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Bracia:
Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: «Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże»”.
Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś, i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

J 1, 14ab

Chwała Tobie, Słowo Boże
(lub, gdy uroczystość przypada w okresie wielkanocnym)
Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami,
i widzieliśmy Jego chwałę.

Chwała Tobie, Słowo Boże
(lub, gdy uroczystość przypada w okresie wielkanocnym)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie