SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE

                         5 luty – Poniedziałek

600

 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Wspomożycielki 
   Wiernych dla Marii FURTAK

700

  za zmarłą Ewę WASILEWSKĄ  gr.
  o zdrowie i Boże bł. dla Rodziny ORŁOWSKICH

800

  za zmarłą Annę HADAŁA gr.

1800

  1. za zmarłych członków Straży Honorowej
  2.

  6 luty – Wtorek

600

Za zmarłą Teresę MARCINEK
          od siostrzenicy Teresy WRÓBEL

700

   za zmarłą Ewę WASILEWSKĄ gr.

800

 1. za zmarłych polecanych w wypominkach
 2. za zmarłą Annę HADAŁA gr.

1800

 za zmarłego Marka RZUCIDŁO w 2 rocz. śm.
     i zmarłych z Rodziny

7 luty – Środa

600

  Za dobroczyńców

700

  za zmarłą Ewę WASILEWSKĄ gr.

800

  za zamarłych: Ignacego, Agatę, Małgorzatę, Ryszarda
       PREISNERÓW

1800

  za zmarłą Dorotę

 

8 LUTY  – Czwartek

600

  za zmarłą Zuzannę JANAS

700

 1. za zmarłą Ewę WASILEWSKĄ gr.
 2. za zmarłą Anielę i Franciszka SZARY

800

 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie
 i Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny

 1800

  W intencji próśb i podziękowań
      do bł. Augusta  Czartoryskiego

9  LUTY  – Piątek

600

  za zmarłych Rodziców, Rodzeństwo i zmarłych z Rodziny

700

   za zmarłą Ewę WASILEWSKĄ gr.

800

  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie  
   i Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny

1800

  za zmarłą Marię WIERCIAK  gr. 1

  10 LUTY - sobota

600

za dusze w czyśćcu cierpiące

700

   za zmarłą Ewę WASILEWSKĄ gr.

800

 za zmarłych Bazylego, Stefanię, Jakuba, Katarzynę, Helenę,
   Artura, Marię i Tadeusza

1800

  1.  za zmarłą Marię WIERCIAK  gr. 2
  2. Za zmarłych: Emilię i Wawrzyńca CIEŚLICKICH
       i Mariusza WIŚNIEWSKIEGO

 

 

INTENCJE MSZALNE

                5 MARZEC – Poniedziałek

600

  Za zmarłą Małgorzatę KORLATOWICZ

700

 1. za zmarła Wiktorię  w 12 rocz. śm.
 2. za zmarłego Stanisława OLCHOWEGO  gr. 6

800

 1. za zmarłą Justynę BROŻEK
 2. za zmarłego Jana HADAŁA  gr

1800

 1. za zmarłych członków Straży Honorowej
 2. za zmarłego Leszka KOSICKIEGO  gr.
 3. za zmarłą Katarzynę KRÓL  gr. 23
 4. za zmarłą Marię WIERCIAK  gr. 24

  6 MARZEC – Wtorek

600

za zmarłego Jana URBAN

700

 1. za zmarłych polecanych w wypominkach
 2. za zmarłego Stanisława OLCHOWEGO  gr. 7

800

 1. za zmarłego Jana HADAŁA  gr
 2. za zmarłą Justynę BROŻEK

1800

 1. za zmarłego Leszka KOSICKIEGO  gr.
 2. za zmarłą Katarzynę KRÓL  gr. 24
 3. za zmarłą Marię WIERCIAK  gr. 25
 4. za zmarłego Michała ZARZYCKIEGO w 7 rocz. śm.

7 MARZEC – Środa

600

 Za zmarłą Stanisławę (f) ANTOSZ

700

 1. za zmarłą Małgorzatę KORLATOWICZ
 2. za zmarłego Stanisława OLCHOWEGO gr. 8

800

 1. za zmarłą Katarzynę KRÓL  gr. 25

 2. za zmarłego Jana HADAŁA gr.

1800

 1. za zmarłą Marię CIELIŃSKĄ w 7 rocz. śm.
 2. za zmarłego Leszka KOSICKIEGO  gr.
 3.  za zmarłą Marię WIERCIAK  gr. 26

 

8 MARZEC  – Czwartek

600

 za zmarłą Karolinę SZKLAŃSKĄ - fundatorkę

700

 1. za zmarłego Stanisława OLCHOWEGO  gr. 9
 2. za zmarłych Helenę i Jana

800

 1.  za zmarłą Katarzynę KRÓL  gr. 26
 2. za zmarłego Jana  HADAŁA  gr.

1800

 1. w intencji próśb i podziękowań do bł. ks. Augusta Czartoryskiego
 2.
 za zmarłego Leszka KOSICKIEGO  gr.
 3.  za zmarłą Marię WIERCIAK  gr. 27

9  MARZEC  – Piątek

600

  za zmarłego Bolesława RACHWAŁ

700

 1.  za zmarłą Franciszkę (f)
  2. za zmarłą Małgorzatę KORLATOWICZ

800

1. za zmarłego Stanisława OLCHOWEGO  gr. 10
 2.
 za zmarłego Jana HADAŁA gr

1800

1.  za zmarłego Leszka KOSICKIEGO  gr.
 2.  za zmarłą Marię WIERCIAK  gr. 28
 3.   za zmarłą Katarzynę KRÓL  gr. 27

  10 MARZEC - sobota

600

W intencji ofiarodawcy

700

 1. za zmarłego Jana MAJKO w 3 rocz. śm.
 2. za zmarłą Kazimierę SĘKOWSKĄ

800

 1. za zmarłego Stanisława OLCHOWEGO gr. 11
 2. za zmarłego Jana HADAŁA gr.

1800

 1.  za zmarłego Leszka KOSICKIEGO  gr.
 2.  za zmarłą Marię WIERCIAK  gr. 29
 3.  za zmarłą Katarzynę KRÓL  gr. 28

 

 

 

20 marca 2018 r., Wtorek
Dzień Powszedni
Kolor szat: fioletowy
Rok B, II
V Tydzień Wielkiego Postu

1. czytanie: Lb 21, 4-9 Wąż miedziany znakiem ocalenia

Psalm: Ps 102, 2-3. 16-18. 19-21 Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

Aklamacja:

Ewangelia: J 8, 21-30 Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem

1. czytanie

Lb 21, 4-9 Wąż miedziany znakiem ocalenia

Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”.
Zesłał przeto Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem.
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 102, 2-3. 16-18. 19-21

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza
w dniu mego utrapienia.
Nakłoń ku mnie Twego ucha,
w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj!

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

Poganie będą się bali imienia Pana,
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,
bo Pan odbuduje Syjon
i ukaże się w swym majestacie,
przychyli się ku modlitwie opuszczonych
i nie odrzuci ich modłów.

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

Należy to spisać dla przyszłych pokoleń,
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki uwięzionych,
aby skazanych na śmierć uwolnić.

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

Aklamacja

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ziarnem jest słowo Boże, siewcą zaś Chrystus;
każdy, kto Go znajdzie, będzie trwał na wieki.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia

J 8, 21-30 Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”.
Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?”
A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich”.
Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?”
Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”.
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Oto słowo Pańskie