SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Posługa kapłanów

SŁUŻBA BOŻA 2018

  

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

6:00

Ks. Mucha

Ks. Bąk

Ks. Nowak

Ks. Libor

Ks. Faruń

Ks. Jurczyński

spowiedź:

Ks. Jurczyński

spowiedź:

Ks. Gajda

spowiedź:

Ks. Bąk

spowiedź:

Ks. Mucha

spowiedź:

Ks. Libor

spowiedź:

Ks. Faruń

7:00

Ks. Bąk

Ks. Gajda

Ks. Libor

Ks. Gajda

Ks. Gajda

Ks. Libor

Ks. Mucha

Ks. Gajda

Ks. Gajda

Ks. Libor

Ks. Libor

Ks. Gajda

spowiedź:

Ks. Nowak

spowiedź:

Ks. Bąk

spowiedź:

Ks. Mucha

spowiedź:

Ks. Libor

spowiedź:

Ks.Mucha

spowiedź:

Ks. Jurczyński

8:00

Ks. Nowak

Ks. Jurczyński

Ks. Nowak

Ks. Faruń

Ks. Faruń

Ks. Jurczyński

Ks. Nowak

Ks. Jurczyński

Ks. Jurczyński

Ks. Mucha

Ks. Nowak

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Jurczyński

spowiedź:

Ks. Nowak

spowiedź:

Ks. Kanton

spowiedź:

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Bąk

18:00

Ks. Libor

Ks. Kanton

Ks. Faruń

Ks. Jurczyński

Ks. Kanton

Ks. Mucha

Ks. Bąk

Ks. Kanton

Ks. Mucha

Ks. Faruń

Ks. Kanton

Ks. Bąk

Ks. Nowak

Ks. Kanton

Ks. Bąk

Ks. Mucha

Ks. Kanton

Ks. Bąk

spowiedź:

Ks. Mucha

spowiedź:

Ks. Libor

spowiedź:

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Nowak

spowiedź:

Ks. Jurczyński

spowiedź:

Ks. Gajda


 

IV Niedziela Wielkanocna – 22.IV.2018 r.

Godzina

Celebrans

Kazanie Komunia św.

Taca Komunia św.

Godzina

Spowiedź Komunia św.

700

Ks. Majcher

Ks. Majcher

Ks. Nowak        Ks. Gajda

645

Ks. Nowak (1)     Ks. Gajda (4)

830

Ks. Gajda     

Ks. Majcher

Ks. Nowak         Ks. Bąk

815

Ks. Nowak (1)

Ks. Bąk (4)

1000

Ks. Nowak  

Ks. Majcher

Ks. Gajda           Ks. Bąk

945

Ks. Gajda (1)     Ks. Bąk (4)

1130

Ks. Bąk

Ks. Majcher

Ks. Mucha          Ks. Wrona

1115

Ks. Mucha (1)       Ks. Wrona (4)

1300

Ks. Mucha    

Ks. Majcher

Ks. Jurczyński    Ks. Wrona

1245

Ks. Jurczyński (3)

Ks. Wrona (4)

1430

Ks. Faruń

Ks. Faruń

 

 

 

1600

Ks. Kanton

Ks. Majcher

Ks. Jurczyński   Ks. Faruń

1545

Ks. Jurczyński (3) Ks. Faruń (4)  

1700    Nieszpory

Ks. Jurczyński

 

 

 

 

1800

Ks. Jurczyński

Ks. Jurczyński

Ks. Mucha         Ks. Faruń

1745

Ks. Mucha (1)      Ks. Faruń (4)

 

Pliki do pobrania:

20 kwietnia 2018 r., Piątek
Dzień Powszedni
Kolor szat: bialy
Rok B, II
III Tydzień Wielkanocny

1. czytanie: Dz 9, 1-20 Nawrócenie świętego Pawła

Psalm: Ps 117, 1. 2 Całemu światu głoście Ewangelię

Aklamacja: J 6, 54

Ewangelia: J 6, 52-59 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

1. czytanie

Dz 9, 1-20 Nawrócenie świętego Pawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.
Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Powiedział: „Kto jesteś, Panie?”
A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”.
Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili więc go do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił.
W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: „Ananiaszu!” A on odrzekł: „Jestem, Panie!”
A Pan do niego: „Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli”. (I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał).
Odpowiedział Ananiasz: „Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia”.
Odpowiedział mu Pan: „Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia”.
Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: „Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym”. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły.
Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 117, 1. 2

Całemu światu głoście Ewangelię

Chwalcie Pana wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Jego trwa na wieki.

Całemu światu głoście Ewangelię

Aklamacja

J 6, 54

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto spożywa moje ciało i pije krew moją
ma życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 6, 52-59 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

Oto słowo Pańskie