SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Posługa kapłanów

 

S Ł U Ż B A   B O Ż A   2018/2019
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

 6.00

Ks. Strzelecki

Ks. Strzelecki

Ks. Strzelecki

Ks. Strzelecki

Ks. Strzelecki

Ks. Rusek

spowiedź:

Ks. Bąk

spowiedź:

Ks. Rusek

spowiedź:

Ks. Mucha

spowiedź:

Ks. Libor

spowiedź:

Ks. Libor

spowiedź:

Ks. Faruń

 7.00

Ks. Bąk

Ks. Mucha

Ks. Libor

Ks. Bąk

Ks. Mucha

Ks. Libor

Ks. Nowak

Ks. Libor

Ks. Faruń

Ks. Libor

Ks. Libor

Ks. Strzelecki

Spowiedź:

Ks. Rusek

spowiedź:

Ks. Nowak

spowiedź:

Ks. Nowak

spowiedź:

Ks. Mucha

spowiedź:

Ks. Mucha

spowiedź:

Ks. Mucha

 8.00

Ks. Nowak

Ks. Rusek

Ks. Nowak

Ks. Faruń

Ks. Nowak

Ks. Rusek

Ks. Rusek

Ks. Kanton

Ks. Rusek

Ks. Mucha

Ks. Nowak

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Libor

spowiedź:

Ks. Faruń

spowiedź:

ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Faruń

spowiedź:

Ks. Bąk

18.00

Ks. Libor

Ks. Faruń

Ks. Kanton

Ks. Pater

Ks. Rusek

Ks. Mucha

Ks. Kanton

Ks. Pater

Ks. Bąk

Ks. Faruń

Ks. Kanton

Ks. Pater

Ks. Faruń

Ks. Mucha

Ks. Bąk

Ks. Pater

Ks. Nowak

Ks. Bąk

Ks. Kanton

Ks. Pater

Ks. Mucha

Ks. Bąk

Ks. Kanton

Ks. Pater

spowiedź:

Ks. Mucha

spowiedź:

Ks. Bąk

spowiedź:

Ks. Strzelecki

spowiedź:

Ks. Nowak

spowiedź:

Ks. Rusek

spowiedź:

Ks. Rusek

 

Pierwszy Piątek grudnia  – 7.XII.2018 r.  

 

Godzina

Celebrans

Kazanie

Taca            Komunia św.

Godzina

Spowiedź     Komunia św.

600

Ks. Strzelecki

 

 

600

Ks. Rusek (1) 

Ks. Libor (4)

700

Ks. Libor

Ks. Rusek

Ks. Rusek

Ks. Bąk

645

Ks. Faruń (1) 

Ks. Bąk (3)

Ks. Mucha (4)

800

Ks. Nowak    Ks. Mucha     

Ks. Rusek

Ks. Rusek

Ks. Faruń

745

Ks. Wrona (1)    Ks. Bąk (3)

Ks. Libor (4)

Ks. Faruń (6)

1600

Ks. Faruń

Ks. Rusek

Ks. Rusek

Ks. Libor

 

1530

Ks. Mucha (1)         Ks. Wrona (3)     Ks. Nowak (4)

Ks. Libor (6)

1700

Ks. Bąk         Ks. Kanton

Ks. Pater

Ks. Rusek

Ks. Rusek

Ks. Mucha 

Ks. Faruń

1645

Ks. Mucha (1)

Ks. Faruń (3)               Ks. Nowak (4)            Ks. Strzelecki (6)

 

 

                                          

II Niedziela Adwentu – 9.XII.2018 r.

                                

Godzina

Celebrans

Kazanie Komunia św.

Taca Komunia św.

Godzina

Spowiedź Komunia św.

 

700

Ks. Rusek

Ks. Rusek

Ks. Mucha

Ks. Faruń

645

Ks. Mucha (1)

Ks. Faruń (4)

830

Ks. Faruń

Ks. Kanton

Ks. Rusek

Ks. Rusek

Ks. Bąk

815

Ks. Mucha (1)

Ks. Bąk (4)

1000

Ks. Mucha

Ks. Rusek

Ks. Rusek

Ks. Faruń

945

Ks. Faruń (1)

Ks. Bąk (4)

1130

Ks. Bąk

Ks. Pater

Ks. Bąk

Ks. Libor

Ks. Wrona

1115

Ks. Libor (1)

Ks. Wrona (4)

1300

Ks. Nowak

Ks. Rusek

Ks. Rusek

Ks. Strzelecki

1245

Ks. Strzelecki (1)

Ks. Wrona (4)

 

1600

Ks. Strzelecki

Ks. Rusek

Ks. Rusek

Ks. Nowak

1545

Ks. Nowak (1)

Ks. Libor (4)

1730  

Nieszpory

Ks. Libor

 

 

 

 

1800

Ks. Libor

Ks. Rusek

Ks. Rusek

Ks. Strzelecki

1745

Ks. Nowak (1)

Ks. Strzelecki (4)

Pliki do pobrania:

10 grudnia 2018 r., Poniedziałek
Dzień Powszedni
Kolor szat: fioletowy
Rok C, I
II Tydzień Adwentu

1. czytanie: Iz 35, 1-10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Psalm: Ps 85, 9ab-10, 11-12, 13-14 Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

Aklamacja:

Ewangelia: Łk 5, 17-26 Chrystus uzdrawia duszę i ciało

1. czytanie

Iz 35, 1-10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia,
niech się raduje step i niech rozkwitnie!
Niech wyda kwiaty jak lilie polne,
niech się rozraduje także skacząc
i wykrzykując z uciechy.
Chwałą Libanu ją obdarzono,
ozdobą Karmelu i Saronu.
Oni zobaczą chwałę Pana,
wspaniałość naszego Boga.
Pokrzepcie ręce osłabłe,
wzmocnijcie kolana omdlałe!
Powiedzcie małodusznym:
«Odwagi! Nie bójcie się!
Oto wasz Bóg, oto pomsta;
przychodzi Boża odpłata;
On sam przychodzi, aby was zbawić.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych
i uszy głuchych się otworzą.
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń
i język niemych wesoło krzyknie.
Bo trysną zdroje wód na pustyni
i strumienie na stepie;
spieczona ziemia zmieni się w staw,
spragniony kraj w krynice wód,
badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale,
na trzcinę z sitowiem.
Będzie tam droga czysta,
którą nazwą Drogą Świętą.
Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż,
i głupi nie będą się tam wałęsać.
Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy
nie wstąpi na nią ani się nie znajdzie,
ale tamtędy pójdą wyzwoleni
i odkupieni przez Pana powrócą.
Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem,
ze szczęściem wiecznym na twarzach.
Osiągną radość i szczęście,
ustąpi smutek i wzdychanie.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 85, 9ab-10, 11-12, 13-14

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
Oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim kroczyć będzie sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto przyjdzie Król, Pan ziemi,
i zdejmie z nas jarzmo niewoli.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 5, 17-26 Chrystus uzdrawia duszę i ciało

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać.
Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?”
Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy powiedzieć: «Wstań i chodź? » Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” – rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.
Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: „Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.

Oto słowo Pańskie