SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

BIERZMOWANIE

BIERZMOWANIE

"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". /KKK 1285/

Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niegoprzystapić.
Kandydaci zgłaszają się na początku klasy pierwszej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Podejmują prowadzenie Katechizm Bierzmowanego, oraz Indeksu, którzy pomoże przygotować się do sakremantu.
Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu. Świadectwa chrztu. Świadectwa chrztu winny być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowań.
Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:
Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej /proponowana godz. 10.00/
Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednanie - raz w miesiącu /najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca/,

Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania - raz w miesiącu /wybieramy grupę i tydzień spotkania/, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym /październik/, Roratach, Drodze Krzyżowej i innych nabożeństwach.

 

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania 2017/2018

 

 

Klasy VI

Prowadzący: ks. Mieczysław Faruń
Spotkania katechetyczne:
Grupa św. Jan Bosko: 11 kwietnia i 16 maja 19.00
Grupa św. Jakuba: 18 kwietnia i 23 maja 19.00
Grupa św. Piotra: 25 kwietnia i 30 maja 19.00
Grupa św. Augustyna: 9 maja i 6 czerwca 19.00

 

 

Klasy VII

Prowadzący: ks. Mariusz Bąk
Spotkania katechetyczne:
I Grupa – pierwsz środa miesiąca 19.00
II Grupa – druga środa miesiąca 19.00
III Grupa – trzecia środa miesiąca 19.00

 

 

 

 

Klasy II gimnazjum

Prowadzący: ks. Grzegorz Mucha
Spotkanie katechetyczne:
II czwartek miesiąca 19.00