SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Pierwsza Komunia św. w roku 2019 będzie w niedzielę 19 maja na Mszy św. o godzinie 11.30.

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" /KKK 1324/

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym. Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej.Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu /na początku roku szkolnego/.
W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza lub siostry należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka - zwolnieni są ci , których dzieci były chrzczone w naszej parafii.
Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy Św. o godz: 11:30 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci, a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej – 2017 / 2018

  • 1 październik – Niedziela godz. 11.30 - poświecenie różańców w czasie Mszy świętej;
  • 7 listopad - Wtorek godz. 19.00 – spotkanie z rodzicami;
  • 8 grudzień – Piątek godz. 16.30 - poświęcenie medalików w czasie Mszy świętej;
  • 18 marzec - Niedziela – godz. 11.30 poświęcenie książeczek w czasie Mszy świętej;
  • 9 kwietnia - Poniedziałek – godz. 16.00 – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i poświęcenie świec w czasie Mszy świętej;
  • 17 kwietnia - Wtorek godz. 19.00 – spotkanie z rodzicami;
  • 5 maja - Sobota - Pierwsza spowiedź godz. 10.00;
  • 6 maja - Niedziela - Pierwsza Komunia święta – Msza święta godz. 11.30;

 

Próby liturgii: w miesiącu kwietniu i w maju.


Uwaga: Uczestnictwo rodziców i dzieci w Niedziele na Mszy Świętej o 11.30 oraz w czasie Nabożeństw różańcowych i Nabożeństwach Drogi Krzyżowej o godz. 17.00.