SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Ogłoszenia parafialne

← PoprzednieNastępne →

I Niedziela Wielkiego Postu - 10 marca 2019 r.

1. Od dzisiaj do środy przeżywamy Rekolekcje Parafialne, czas szczególnej łaski dla naszej parafii. Zachęcamy do licznego udział w tych błogosławionych wydarzeniach. We wtorek i środę będziemy mieli okazję wynagrodzić Księdzu Misjonarzowi za trud przygotowania i wygłoszenia rekolekcji poprzez złożenia ofiary na tacę. Spowiedź rekolekcyjna we wtorek: rano od 6.00 do 10.00 i po południu od 16.30 do 18.30. Folder z programem można pobrać z kościoła. Znajduje się na stolikach przy prasie.

2. Wyrażanie wdzięczności na ofiary składane na misje salezjańskie w poprzednią niedzielę. Zebrano 6838 zł. Bóg zapłać!

3. W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godz. 8.30 i 17.00. Natomiast Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.00. Za udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Taca z Gorzkich Żali jest przeznaczona na wystrój Bożego Grobu.

4. Zapraszamy Rycerzy Kolumba, członków męskich róż Żywego Różańca, mężczyzn noszących sztandary i baldachim oraz tych, którzy chcieliby pomóc przy organizacji przyjazdu TV TRWAM. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 10.00 w sali św. Jana Pawła II w Oratorium.

5. Specjalne błogosławieństwo dzieci rocznych będzie udzielone w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30. Rodziców prosimy o zgłaszanie dzieci. W intencji tych dzieci oraz ich rodziców będzie również sprawowana Msza św.

6. Od przyszłej niedzieli w Starej Plebanii można będzie nabyć paschaliki i baranki wielkanocne. Dochód przeznaczony będzie na działalność naszego Parafialnego Koła Caritas Wyobraźnia Miłosierdzia. Zachęcamy do ofiarności i pomocy potrzebującym rodzinom szczególnie z terenu naszej parafii.

7. W poniedziałek 18 marca będziemy gościli w naszej parafii TV TRWAM i Radio Maryja. Program spotkania jest następujący:

16.30 spotkanie Kół Radia Maryja w Sali Kolumnowej w Oratorium.

17.30 początek transmisji: powitanie gości i program słowno-muzyczny: August – pokorna wielkość.

18.00 spotkanie z Ojcem Redemptorystą.

18.20 Msza św.

21.30 rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja.

Zapraszamy na to ważne wydarzenie w życiu naszej parafii. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież. Tego dnia prosimy o przyjście do kościoła i zajmowanie miejsc do godziny 17.30.

8. Rozpoczął się nabór do Salezjańskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej szkoły.

9. Zwracamy się do wszystkich parafian i przyjaciół naszej szkoły o ponowne wsparcie jej działalności 1% swoich podatków. Za ubiegłoroczny 1% został zakupiony zestaw stolików i krzeseł dla klasy pierwszej. Serdeczne Bóg zapłać. Szczegóły na ulotkach z tyłu kościoła przy gazetach oraz w gablotkach.

10. Organizujemy wyjazd autokarowy na Misterium Męki Pańskiej do salezjańskiego seminarium duchownego w Krakowie. Wyjazd w sobotę 23 marca. Koszt wyjazdu 60 zł, płatne przy zapisie. Do ubezpieczenia wyjazdu wymagane jest podanie numeru PESEL. Zapisy przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku: śp. Ryszarda Lewiarza, śp. Edwarda Bereza i śp. Teresę Janiszewską. Polecając ich Bożemu Miłosierdziu, módlmy się: wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

08 Marzec 2019
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

25 marca 2019 r., Poniedziałek
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kolor szat: bialy
Rok C, I
III Tydzień Wielkiego Postu

1. czytanie: Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna

Psalm: Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11 Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

2. czytanie: Hbr 10, 4-10 Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Aklamacja: J 1, 14ab

Ewangelia: Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

1. czytanie

Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze”.
Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”.
Wtedy rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami”.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi,
lecz otwarłeś mi uszy:
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca,
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności
przed wielkim zgromadzeniem.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

2. czytanie

Hbr 10, 4-10 Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Bracia:
Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: «Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże»”.
Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś, i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

J 1, 14ab

Chwała Tobie, Słowo Boże
(lub, gdy uroczystość przypada w okresie wielkanocnym)
Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami,
i widzieliśmy Jego chwałę.

Chwała Tobie, Słowo Boże
(lub, gdy uroczystość przypada w okresie wielkanocnym)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie