SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

← Poprzednie

konfesjonal 2.JPG

SPOWIEDŹ PARAFIALNA PRZED ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI:

 

25 marca - NIEDZIELA PALMOWA - na każdej Mszy św. (7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00 i 18:00).

 

27 marca - WIELKI WTOREK:

10:00 - 12:00,

16:00 - 18:00,

18:00 - 18:30 Przerwa,

18:30 - 20:00.

 

29 marca - WIELKI CZWARTEK:

8:00 - 10:00,

16:00 - 17:45.

 

30 marca - WIELKI PIĄTEK:

8:00 - 17:45.

 

31 marca - WIELKA SOBOTA:

8:00 - 14:00.

 

W dniu Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego nie spowiadamy.

12 Marzec 2018
ks. Bogdan Nowak
Przeglądaj wszystkie

20 marca 2018 r., Wtorek
Dzień Powszedni
Kolor szat: fioletowy
Rok B, II
V Tydzień Wielkiego Postu

1. czytanie: Lb 21, 4-9 Wąż miedziany znakiem ocalenia

Psalm: Ps 102, 2-3. 16-18. 19-21 Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

Aklamacja:

Ewangelia: J 8, 21-30 Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem

1. czytanie

Lb 21, 4-9 Wąż miedziany znakiem ocalenia

Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”.
Zesłał przeto Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem.
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 102, 2-3. 16-18. 19-21

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza
w dniu mego utrapienia.
Nakłoń ku mnie Twego ucha,
w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj!

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

Poganie będą się bali imienia Pana,
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,
bo Pan odbuduje Syjon
i ukaże się w swym majestacie,
przychyli się ku modlitwie opuszczonych
i nie odrzuci ich modłów.

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

Należy to spisać dla przyszłych pokoleń,
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki uwięzionych,
aby skazanych na śmierć uwolnić.

Wysłuchaj, Panie, mojego wołania

Aklamacja

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ziarnem jest słowo Boże, siewcą zaś Chrystus;
każdy, kto Go znajdzie, będzie trwał na wieki.

Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia

J 8, 21-30 Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”.
Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?”
A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich”.
Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?”
Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”.
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Oto słowo Pańskie