SALEZJANIE - PARAFIA ŚW. JÓZEFA W PRZEMYŚLU

Aktualności

WYRÓŻNIENIE w konkursie Zabytek Zadbany 2018

WYRÓŻNIENIE w konkursie Zabytek Zadbany 2018

20 Kwiecień 2018 , ks. Bogdan Nowak

P oznaliśmy laureatów konkursu „Zabytek Zadbamy’ - dla najlepiej utrzymanych i zagospodarowanych zabytków w kraju. Nagrody wręczono w środę 18 kwietnia w Zamościu...

Czytaj więcej →

Pierwsza Komunia św. w 2019 r.

Pierwsza Komunia św. w 2019 r.

18 Kwiecień 2018 , ks. Bogdan Nowak

Pierwsza Komunia św. w 2019 r. będzie 19 maja na Mszy św. o godz. 11.30.

Czytaj więcej →

Seminarium odnowy w Duchu Świętym

Seminarium odnowy w Duchu Świętym

28 Marzec 2018 , ks. Bogdan Nowak

Zapraszamy na seminarium odnowy w Duchu Świętym

Czytaj więcej →


Błogosławieństwo Księdza Arcybiskupa Adama Szala na czas Misji Parafialnych

Błogosławieństwo Księdza Arcybiskupa Adama Szala na czas Misji Parafialnych

22 Styczeń 2018 , ks. Bogdan Nowak

Na trud przemiany serc z nadzieją na błogosławione owoce życia codziennego Księdzu Misjonarzowi, Księdzu Proboszczowi i wszystkim parafianom z serca błogosławię

Czytaj więcej →

Zaproszenie na Misje Parafialne - list Misjonarza Miłosierzia

Zaproszenie na Misje Parafialne - list Misjonarza Miłosierzia

18 Styczeń 2018 , ks. Bogdan Nowak

Bielsko-Biała, 17 stycznia 2018 JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIETYM         Drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Na zaproszenie Księdza...

Czytaj więcej →

Program Misji Parafialnych

Program Misji Parafialnych

02 Styczeń 2018 , ks. Bogdan Nowak

Zapoznajmy się z programem Misji Parafialnych. Zapraszamy na spotkania ze Słowem Bożym w dniach 24 litego do 2 marca.

Czytaj więcej →

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

23 Grudzień 2017 , ks. Bogdan Nowak

Nowonarodzony Jezus z Groty Betlejemskiej mówi do każdego z nas:  „Narodziłem się NAGI, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie....

Czytaj więcej →

Wizyta duszpasterska 2018

Wizyta duszpasterska 2018

23 Grudzień 2017 , ks. Bogdan Nowak

  W sobotę kończymy kolędę. Jeśli ktoś chciałby wizyty kapłana w domu prosimy o zgłaszanie. Dniem wizyty dodatkowej będzie czwartek, 25 stycznia, od godz. 15.30.

Czytaj więcej →

Spowiedź parafialna - Adwent 2017

Spowiedź parafialna - Adwent 2017

05 Grudzień 2017 , ks Bogdan Nowak

Spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia: 23 GRUDNIA - SOBOTA : 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 18:00 - 18:30 Przerwa, 18:30 - 20:00. W niedzielę 24...

Czytaj więcej →

20 kwietnia 2018 r., Piątek
Dzień Powszedni
Kolor szat: bialy
Rok B, II
III Tydzień Wielkanocny

1. czytanie: Dz 9, 1-20 Nawrócenie świętego Pawła

Psalm: Ps 117, 1. 2 Całemu światu głoście Ewangelię

Aklamacja: J 6, 54

Ewangelia: J 6, 52-59 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

1. czytanie

Dz 9, 1-20 Nawrócenie świętego Pawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.
Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Powiedział: „Kto jesteś, Panie?”
A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”.
Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili więc go do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił.
W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: „Ananiaszu!” A on odrzekł: „Jestem, Panie!”
A Pan do niego: „Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli”. (I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał).
Odpowiedział Ananiasz: „Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia”.
Odpowiedział mu Pan: „Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia”.
Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: „Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym”. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły.
Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 117, 1. 2

Całemu światu głoście Ewangelię

Chwalcie Pana wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Jego trwa na wieki.

Całemu światu głoście Ewangelię

Aklamacja

J 6, 54

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto spożywa moje ciało i pije krew moją
ma życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 6, 52-59 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

Oto słowo Pańskie